เทศบาลตำบลการะเกด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลการะเกด
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลการะเกด
ตรา
คำขวัญ: 
การคมนาคมสะดวก แหล่งเศรษฐกิจดี
ชุมชนน่าอยู่อาศัย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอภิเชฐ พรัดชู
พื้นที่
 • ทั้งหมด60.28 ตร.กม. (23.27 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,054 คน
 • ความหนาแน่น115.44 คน/ตร.กม. (299.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด
ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์0 7535 4222
เว็บไซต์http://www.karaked.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลการะเกด เป็นหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 60.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,675.58 ไร่ การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลการะเกดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว โดยเฉพาะการทำนาข้าว นับได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลการะเกด นอกจากนี้มีการทำปศุสัตว์ การประมง การทำไร่นาสวนผสม เช่น พริก กระท้อนห่อ ชมพู่ หมาก มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น สำหรับอาชีพนอกภาคการเกษตร คือ การรับจ้างเป็นการรับจ้างทั่วไป และรับจ้างทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการค้าขาย

ประวัติ[แก้]

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลการะเกดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด เป็นอบต. ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไป[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลการะเกด เป็นที่ราบลุ่มใช้เป็นพื้นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมมีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล นอกจากนี้ยังมีคลองบางแก้ว – เกาะทวด คลองเตยไหลผ่านในตำบลนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว เหมาะแก่การทำนา เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และดินเปรี้ยว เป็นที่ว่างเปล่า เป็นป่าพรุ และต้นกระจูดขึ้นเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 37.732 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,583 ไร่

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลการะเกด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ตำบลท่าขนาน และ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลการะเกดประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน

 • ชุมชนบ้านเกาะทวด
 • ชุมชนบ้านพระหัก
 • ชุมชนบ้านท่าวา
 • ชุมชนบ้านถาวร
 • ชุมชนบ้านการะเกด
 • ชุมชนบ้านหัวถนนการะเกด
 • ชุมชนบ้านในอ่าว
 • ชุมชนบ้านนานอก
 • ชุมชนบ้านนา
 • ชุมชนบ้านหนองช้างเล่น
 • ชุมชนบ้านศาลาตะเคียน
 • ชุมชนบ้านท้ายทะเล

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยตำบลการะเกดบ้านหัวถนนการะเกด

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านเกาะทวด
 • โรงเรียนวัดบางยิ่ว
 • โรงเรียนวัดทายิการาม
 • โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
 • โรงเรียนบ้านนา
 • โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
 • โรงเรียนวัดท้ายทะเล
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวถนนการะเกด

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลการะเกด มีทั้งหมด 7 วัด คือ

 • วัดทายิการาม
 • วัดไทรทอง
 • วัดทาลิพง
 • วัดแจ้ง
 • วัดวังพระบาทโพธิธาราม
 • วัดศาลาตะเคียน
 • วัดท้ายทะเล

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • โบราณสถานวัดพระหัก
 • โบราณสถานทวดการะเกด
 • คลองพระราชดำริชะอวด-แพรกเมือง
 • ทุ่งกระจูด
 • สถานีตำรวจตำบลการะเกด