ตำบลนาเหรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลนาเหรง)
ตำบลนาเหรง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Reng
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอนบพิตำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด125.45 ตร.กม. (48.44 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,733 คน
 • ความหนาแน่น59.70 คน/ตร.กม. (154.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80160
รหัสภูมิศาสตร์802104
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลนาเหรง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลนาเหรง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอนบพิตำ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีธวัชชัย รินรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด125.45 ตร.กม. (48.44 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,733 คน
 • ความหนาแน่น59.70 คน/ตร.กม. (154.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05802103
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์0-7575-2111-2
เว็บไซต์www.nareng.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาเหรง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลนาเหรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเหรงทั้งตำบล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนบพิตำ ประมาณ 6 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลนาเหรงเป็น 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตำบลนาเหรงได้แยกออกจากตำบลกะหรอ เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยการจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ แยกหมู่บ้านจากตำบลเดิมมา 7 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่า ตำบลนาเหรง ซึ่งเป็นชื่อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนึ่งในตำบล ตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าเป็นหมู่บ้านที่มีต้นเหรงและนาอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านนาเหรง” จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เมื่อปี พ.ศ. 2539 และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาเหรงในปี 2555

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลนาเหรงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาบางส่วนทางทิศตะวันตกของตำบล ตำบลนาเหรงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง คือ วนอุทยานแห่งชาติยอดเหลือง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิด ได้แก่ แร่เฟลสปาร์ แร่แบไรต์ และหินปูน

ภูมิอากาศ[แก้]

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลนาเหรงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 • บ้านท่าพุด
 • บ้านวังเลา
 • บ้านนาเหรง
 • บ้านในตูล
 • บ้านนานอน
 • บ้านย่านยาว
 • บ้านคลองโชน
 • บ้านหน้าถ้ำ
 • บ้านยอดเหลือง

การประกอบอาชีพ[แก้]

การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลนาเหรง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป รับราชการและอื่น ๆ ซึ่งรายได้โดยเฉลี่ยทั้งตำบลของประชาชนตำบลนาเหรง ประมาณ 55,695.63 บาทต่อคนต่อปี

สถานที่ในตำบล[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดนาเหรง
 • โรงเรียนบ้านในตูล
 • โรงเรียนเคียงศิริ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง มีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดวังเลา
 • วัดนาเหรง
 • วัดในตูล
 • วัดท่าพุด

สถานพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุด

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • วนอุทยานแห่งชาติยอดเหลือง
 • น้ำตกยอดเหลือง
 • น้ำตกคลองใน
 • น้ำตกคลองโชน
 • น้ำตกเขาพันล้าน
 • ถ้ำเขานายปาน
 • สระน้ำหลุมพี

อ้างอิง[แก้]