เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
เทศบาล
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายวสันต์ อยู่ประจำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 10.9 ตร.กม. (4.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 22,701
 • ความหนาแน่น 2,082.66 คน/ตร.กม. (5,394.1 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 73XX
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0 2497 3950-1
โทรสาร 0 2497 3959
เว็บไซต์ http://www.krathumlom.go.th/ http://www.krathumlom.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ /ความเป็นมา

ที่ตั้งและเขตการปกครอง

ประชากรและครัวเรือน

วัฒนธรรมประเพณี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

ระบบสาธารณสุข

การคมนาคม

การเกษตร

การประมง

การท่องเที่ยว

อุตสาหกรรม

การพานิชย์

กลุ่มอาชีพ

ระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประวัติเทศบาล[แก้]

บริเวณพื้นที่กระทุ่มล้มแต่เดิมชื่อว่า "หมู่บ้านทุ่งกระทุ่มล้ม" มีที่มาจากเดิม บริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็น ทุ่งนาและป่าไม้ มีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ตามลำรางและหนองน้ำจำนวนมาก เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และนกนานาชนิดที่บินมาหาอาหารและเกาะตามกิ่งก้านสาขา ของต้นกระทุ่มอย่างมากมาย จนต้นกระทุ่มเหี่ยวเฉา โค่นล้มลง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ตำบลนี้ว่า "กระทุ่มล้ม"

แต่ เดิมพื้นที่ตำบลกระทุ่มล้มมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ภายใต้การบริหารงานของนายวสันต์ อยู่ประจำ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้มและคณะ โดยความไว้วางใจผ่านการคัดเลือกจากชาวกระทุ่มล้ม เพื่อเข้ามาทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้อยู่ดีมีความสุขทั่วหน้า ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า

" มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว สุขภาพอนามัย เพิ่มรายได้ชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสุข"

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มตั้งอยู่ริมถนน รพช.สายหนองเสา-คลองฉาง (ตั้งอยู่ระหว่างถนนพุทธมณฑล สาย 4 กับถนนพุทธมณฑล สาย 5) หมู่ที่ 1 ตำบลกระทุ่มล้ม ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมประมาณ 18 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม[แก้]

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีชุมชนทั้งหมด 27 ชุมชน ดังต่อไปนี้


การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม[แก้]

บริการขนส่งสาธารณะ[แก้]

การบริการขนส่งสาธารณะทางรถยนต์โดยสารประจำทางในเขตเทศบาล

รถยนต์โดยสารประจำทาง[แก้]

รถโดยสารที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลกระทุ่มล้ม แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ

 • หมวด 1 คือรถ ขสมก. ทั้งหมด
 • หมวด 3 และ หมวด 4 คือ รถสองแถวทั้งหมด (ยกเว้นสาย 402 และ 8138)

สายการเดินรถที่ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย 4

 • สาย 84ก (หมวด 1) (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่)
 • สาย 170 (หมวด 1) (อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2)
 • สาย 382 (หมวด 3) (วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
 • สาย 384 (หมวด 3) (วัดนครชื่นชุ่ม - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1)
 • สาย 539 (หมวด 1) (อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
 • สาย 547 (หมวด 1) (หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - สวนลุมพินี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
 • สาย 725 (หมวด 3) (ปากทางวัดเทียนดัด – วัดนครชื่นชุ่ม)

สายการเดินรถที่วิ่งในซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล ไม่มี

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างมากมาย แทบจะทุกแห่งในเขตเทศบาล

รถแท็กซี่มิเตอร์ (TAXI METER)[แก้]

รูปแบบคล้ายกับเหมือนกับ กรุงเทพมหานคร


วัดในเขตเทศบาล[แก้]

วัดในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มมีทั้งหมด 2 วัดคือ

 • วัดนครชื่นชุ่ม
 • วัดเพลินเพชร