เทศบาลตำบลนาบอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลนาบอน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลนาบอน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอนาบอน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรียุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด4 ตร.กม. (2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,492 คน
 • ความหนาแน่น709.25 คน/ตร.กม. (1,836.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801001
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์0 7533 8385
เว็บไซต์http://www.naboncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลนาบอน ตั้งอยู่ในอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน 956 หลังคาเรือน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลนาบอนเปลี่ยนแปลงมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน จัดตั้งขึ้นจากประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,143 แห่ง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2539 ความเป็นมาของท้องที่ตำบลนาบอน มีปรากฏตามทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งรัชกาลที่ 2 ว่า ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เคยเป็นแขวง หรือที่เรียกว่า "ที่นาบอน" มีนายที่ชื่อขุนโจมธานี รองนายที่ชื่อขุนศักดิ์ ซึ่งอยู่ในความปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2440 ได้มีการจัดการปกครองแบบใหม่ แขวงนาบอนได้ตั้งขึ้นมาเป็นตำบลนาบอน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันตำบลนาบอนได้อยู่ในเขตการปกครองอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลนาบอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองหงส์ และต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงสลับกับที่ราบบางแห่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 40-50 เมตร สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำสวน

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะเป็นร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลนาบอนแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนตลาดบน
 2. ชุมชนตลาดล่าง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านนาบอน
 • โรงเรียนสหมิตรบำรุง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลนาบอน มีทั้งหมด 6 วัด คือ

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สระน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองไม้ตาย
 • สถานีรถไฟนาบอน

อ้างอิง[แก้]