เทศบาลเมืองพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับเมืองพิจิตร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พิจิตร (แก้ความกำกวม)
พิจิตร
พิจิตร is located in ประเทศไทย
พิจิตร
พิจิตร
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองพิจิตร
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°26′35″N 100°20′48″E / 16.44306°N 100.34667°E / 16.44306; 100.34667พิกัดภูมิศาสตร์: 16°26′35″N 100°20′48″E / 16.44306°N 100.34667°E / 16.44306; 100.34667
จังหวัดพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลในเมือง (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายประกาศิต ยูวะเวส
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.017 ตร.กม. (4.640 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด21,580[1]
 • ความหนาแน่น1,795.79 คน/ตร.กม. (4,651.1 คน/ตร.ไมล์)
ทางหลวง
 • Thai Highway-115.svg ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร
 • Thai Highway-111.svg ถ.เลี่ยงเมืองพิจิตร
 • Thai Highway-113.svg ถ.พิจิตร-ตะพานหิน
 • Thai Rural Road-พจ.4014.svg ถ.เมืองเก่า-บึงสีไฟ
 • Thai Rural Road-พจ.4003.svg ถ.ดงป่าคำ-พิจิตร
 • Thai Rural Road-พจ.5046.svg ถ.พิจิตร-วังกรด
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์0 5661 2119
เว็บไซต์www.phichitmuni.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิจิตร เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตร มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบล มีพื้นที่ 12.017 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 23,129 คน เทศบาลเมืองพิจิตรมีการแบ่งการปกครองออกเป็น1ตำบาลคือ ตำบาลทั้งหมดในเมืองมี25ชุมชนดังนี้ 1.ชุมชนหน้าบึงสีไฟ 2.ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง 3.ชุมชนบึงสีไฟตอนบน 4.ชุมชนขุนแผน 5.ชุมชนศรีมาลา 6.ชุมชนราชวิถี 7.ชุมชนวัดท่าหลวง 8.ชุมชนกลางเมือง 9.ชุมชนบุษบา 10.ชุมชนตลาดสดเทศบาล1 11.ชุมชนตลาดสดเทศบาล2 12.ชุมชนสระหลวง 13.ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง 14.ชุมชนพิจิตรธานี 15.ชุมชนประชาอุทิศ 16.ชุมชนปากทาง 17.ชุมชนปากคลองท่าหลวง 18.ชุมชนราชรถ 19.ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน 20.ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก 21.ชุมชนหลังสถานีรถไฟ 22.ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ 23.ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ 24.ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟใต้ 25.ชุมชนประตูน้ำคลองท่าหลวง (ข้อมูลนะสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองพิจิตร)

ประวัติ[แก้]

พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1601 ในสมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท และจากพงศาวดารเหนือ พระยาโคตรตะบองได้ย้ายเมืองจากนครไชยบวรมาตั้งที่หมู่บ้านสระหลวง โดยได้เริ่มฝังหลักเมือง และได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองสระหลวง ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองโอฆบุรี ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องน้ำ" และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองพิจิตร ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองงาม" จนถึงปัจจุบัน

เทศบาลเมืองพิจิตรเดิมเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 1.88 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเป็น 3.17 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2512 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเป็น 12.017 ตารางกิโลเมตร[2]

ภูมิศาสตร์[แก้]

เมืองพิจิตรเป็นเมืองที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน โดยตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำน่านในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด พื้นที่เขตเทศบาลมี 12.017 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลปากทางและตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิจิตร". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2562.
 2. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]