เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บุรีรัมย์ (แก้ความกำกวม)
บุรีรัมย์
เทศบาลเมือง
ภาพตัวเมืองบุรีรัมย์มุมสูง ถ่ายจากอาคาร 15 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพตัวเมืองบุรีรัมย์มุมสูง ถ่ายจากอาคาร 15 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตราอย่างเป็นทางการของบุรีรัมย์
ตรา
คำขวัญ: คูเมืองโบราณ ตำนานเล่าขาน อาหารเลิศรส งามงดประเพณี คนดีมีน้ำใจ
บุรีรัมย์ is located in Thailand
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สถานที่ตั้งของเมืองบุรีรัมย์
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°59′39″N 103°06′08″E / 14.99417°N 103.10222°E / 14.99417; 103.10222
ประเทศ  ไทย
จังหวัด บุรีรัมย์
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์
ที่ตั้ง 9 ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 6.00 ตร.กม. (2.32 ตร.ไมล์)
ความสูง 163 เมตร (535 ฟุต)
ประชากร (พ.ศ. 2560)[1]
 • ทั้งหมด 27,150
 • ความหนาแน่น 4,525 คน/ตร.กม. (11,720 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-2345
โทรสาร 0-4461-1396
สนามบิน IATA: BFV – ICAO: VTUO
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ทางหลวง Thai Highway-218.svg Thai Highway-219.svg Thai Highway-288.svg
เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 27,000 คน[1]

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์แห่งใหม่

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช 2479 ซึ่งได้ตราขึ้นไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งมี พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479

ต่อมาเมื่อท้องถิ่นเจริญขึ้น มีชุมชนอยู่หนาแน่นทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกันสมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เทศบาลได้ปกครองและทะนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2504 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการปัจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 มีเนื้อที่รวม 6.0 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งหมดของอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ตราสัญลักษณ์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปศีรษะช้าง และพานรัฐธรรมนูญซึ่งมีความหมายดังนี้ รูปศีรษะช้างชูพานรัฐธรรมนูญ เพราะในสมัยก่อนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นป่าส่วนใหญ่ มีช้างเป็นจำนวนมาก และราษฎรได้จับช้างมาใช้ในงาน ช้างจึงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญแก่ท้องถิ่นมาก ส่วนพานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงกำหนดดวงตราเป็นรูปศีรษะช้างชูพานรัฐธรรมนูญ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมเห็ด
 2. หลักสถานีรถไฟ
 3. หนองปรือ
 4. ประปาเก่า
 5. หน้าสถานีรถไฟ
 6. บุลำดวนเหนือ
 7. ตลาด บ.ข.ส.
 8. หลังศาล
 9. เทศบาล
 1. ตลาดสด
 2. วัดอิสาณ
 3. บุลำดวนใต้
 4. หลังราชภัฏ
 5. ต้นสัก
 6. หลักเมือง
 7. สะพานยาว
 8. โคกกลาง
 9. ฝั่งละลม
ชุมชนละลม

ภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบมีความลาดเอียงเล็กน้อย จากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีความสูงของพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 163 เมตร

สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.67
(89.01)
34.02
(93.24)
36.02
(96.84)
36.45
(97.61)
33.87
(92.97)
34.35
(93.83)
33.60
(92.48)
33.07
(91.53)
32.57
(90.63)
31.25
(88.25)
30.52
(86.94)
29.77
(85.59)
33.10
(91.58)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 17.65
(63.77)
20.10
(68.18)
22.65
(72.77)
24.47
(76.05)
24.50
(76.1)
24.80
(76.64)
24.37
(75.87)
24.17
(75.51)
24.22
(75.6)
23.32
(73.98)
20.87
(69.57)
18.30
(64.94)
22.45
(72.41)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 0.07
(0.0028)
7.10
(0.2795)
42.02
(1.6543)
113.75
(4.4783)
241.87
(9.5224)
100.82
(3.9693)
176.10
(6.9331)
109.87
(4.3256)
288.90
(11.374)
177.50
(6.9882)
94.27
(3.7114)
6.00
(0.2362)
1,358.27
(53.4752)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย 0 2 5 10 20 14 18 12 18 14 5 2 120
แหล่งที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประชากร[แก้]

ย่านใจกลางเมืองบุรีรัมย์

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 แบ่งเป็น ชาย จำนวน 13,555 คน หญิง จำนวน 14,620 คน รวม 28,283 คน ความหนาแน่นของประชากร 4,695.84 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวน 6,097 ครอบครัว[2]

การศึกษา

การจัดการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

 • ระดับก่อนประถมศึกษา 2 แห่ง
 • ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 5 แห่ง
 • ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 3 แห่ง
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 • ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
 • ระดับวิทยาลัยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 • ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาธารณสุข
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

การสาธารณสุขในเทศบาลบุรีรัมย์ มีดังนี้

 • โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 750 เตียง[3]
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง
 • คลินิกเอกชน จำนวน 65 แห่ง[4]
 • ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง[4]
 • คลินิกบริการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน1 แห่ง[4]
ศาสนา
วัดกลางพระอารามหลวง

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

โทรคมนาคมและการสื่อสาร
เสาสัญญาณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่ถนนนิวาส ข้างโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่ถนนจิระตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระบบเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที่
การประปา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์อยู่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลฯ ประปาในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6,097 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ 18,000–19,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ย 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีห้วยจระเข้มากเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและมีห้วยตลาดเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง

ไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 6,097 ครัวเรือน คิดเป็น พื้นที่ที่ให้บริการไฟฟ้า 100% ของพื้นที่ทั้งหมด

สถานที่สำคัญ[แก้]

สระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
สวนรมย์บุรี
สถานบันเทิง ย่านตะวันแดง
 • สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 • ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 • สวนสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
 • สวนหย่อม จำนวน 3 แห่ง
 • เกาะกลางถนนและพื้นที่สีเขียว จำนวน 5 แห่ง
 • คลองละลม ตั้งอยู่กลางเมืองบุรีรัมย์มีลักษณะเป็นรูปวงรี แบ่งเป็น 6 ส่วนหรือ 6 ลูก
 • สระน้ำ (ละลม) วัดกลาง
 • สระหนองปรือ
 • ทวีกิจ พลาซ่า
 • สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง
 • สถานีแก๊ส - แห่ง
 • ตลาดสด 1 แห่ง
 • ตลาดนัด 1 แห่ง
 • ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง 1 แห่ง
 • ธนาคาร 12 แห่ง
 • สถานธนานุบาล 3 แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
 • โรงแรม 12 แห่ง
 • โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง
 • ร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป 260 แห่ง
 • ร้านอาหารระดับภัตตาคาร 1 แห่ง

การคมนาคม[แก้]

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและติดต่อกันภายในจังหวัดได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน

เมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทางราง[แก้]

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทศบาล

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางตอนเหนือของเมือง เชื่อมต่อกับรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากบุรีรัมย์สู่พื้นที่อื่น ๆ ของตัวจังหวัดและภาคอีสาน ทั้งรถไฟด่วนและรถไฟธรรมดา อาทิเช่น รถไฟสายกรุงเทพ–อุบลราชธานี, นครราชสีมา–อุบลราชธานี, กรุงเทพ–ศรีสะเกษ, กรุงเทพ–สุรินทร์, กรุงเทพ–ศีขรภูมิ และในช่วงเทศการปีใหม่และสงกรานต์ จะมีรถไฟสายกรุงเทพ–อุบลราชธานี และกรุงเทพ–ศรีสะเกษ เปิดเดินรถเพิ่มอีกหลายขบวน

ทางบก[แก้]

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเทศบาล

ในเขตเทศบาลมีถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัลท์ติส ถนนสายสำคัญในตัวเมือง อาทิเช่น ถนนธานี, ถนนรมย์บุรี, ถนนปลัดเมือง, ถนนจิระ, ถนนสุนทรเทพ, ถนนนิวาศ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเมือง ให้บริการรถโดยสารในหลายเส้นทาง อาทิเช่น สายกรุงเทพ–บุรีรัมย์, กรุงเทพ–อุบลราชธานี, กรุงเทพ–สุรินทร์, กรุงเทพ–ศรีสะเกษ, บุรีรัมย์–นางรอง, บุรีรัมย์–นครราชสีมา รถประจำทางในเมืองบุรีรัมย์ คือ รถสองแถว สายสีชมพู ให้บริการในสองเส้นทาง (สายตลาดเทศบาล-เขากระโดง และสายบ้านบัว) ในอดีตเคยมีรถโดยสารประจำทางวิ่งในตัวเมือง แต่ได้ยกเลิกและเปลี่ยนมาเป็นรถสองแถวแทน

ทางอากาศ[แก้]

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์ เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองบุรีรัมย์มากที่สุด ตั้งอยู่ที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมือง 34 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สายการบินที่ให้บริการคือ นกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย เปิดทำการทุกวัน

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 3. ที่มา:โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 4. 4.0 4.1 4.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]