เทศบาลตำบลชะอวด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลชะอวด
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลชะอวด
ตรา
คำขวัญ: 
ชะอวดเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายปรีชา อ่อนนวล
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.50 ตร.กม. (0.19 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,749 คน
 • ความหนาแน่น7,960 คน/ตร.กม. (20,600 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด
ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์0-7538-1303,0-7538-0842, 0-7538-0665,0-7538-0684
เว็บไซต์http://www.cha-uat.go.th/ เทศบาลตำบลชะอวด
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวดเป็นเทศบาลหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด ห่างจากจังหวัดประมาณ 71 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ประมาณ 851 กิโลเมตร เทศบาลตำบลชะอวด ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ตำบลชะอวด และท้องที่ หมู่ที่ 3 (บางส่วน) ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด อยู่ทางด้านทิศใต้ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวจังหวัดโดยทางรถไฟและรถยนต์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบลชะอวด มีพื้นที่ประมาณ 0.50 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอน 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ประวัติ[แก้]

ก่อนมาเป็นอำเภอชะอวด เคยมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2466 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2496 สาเหตุที่ได้ตั้งชื่ออำเภอนี้ว่า "ชะอวด" สันนิษฐานว่า คงจะตั้งขึ้นตามชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่มีชุกชุมในหมู่บ้าน คือย่านอวด (หรือเชือกอวด) ชาวบ้านนิยมนำมาผูกมัดรั้วและแคร่ไม้ไผ่ เพราะมีความทนทานและเหนียวแน่นมาก เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนหนาแน่นขึ้น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านเชือกอวด" ภายหลังเสียงพยางค์หน้ากร่อนไป กลายเป็น "ชะอวด" และเรียกขานสืบมาถึงปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลชะอวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

อำเภอชะอวด มีสภาพพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ป่าพรุ ส่วนบริเวณด้านตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขา เทือกเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลชะอวดปกครองโดยแบ่งออกเป็น 7 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนวัดศรีมาประสิทธิ์
 • ชุมชนรถไฟสาย 3
 • ชุมชนฝั่งตะวันตก
 • ชุมชนธานีรัตน์
 • ชุมชนตลาดล่าง
 • ชุมชนตลาดสด
 • ชุมชนคำนวณศิลป์

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนชะอวด
 • โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
 • โรงเรียนชะอวดวิทยา
 • โรงเรียนบ้านชะอวด
 • โรงเรียนอนุบาลพรอุดม
 • โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด

อ้างอิง[แก้]