เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กาฬสินธุ์
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของกาฬสินธุ์
ตรา
คำขวัญ: กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
ประเทศ  ไทย
จังหวัด กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
ที่ตั้ง เลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 16.96 ตร.กม. (6.55 ตร.ไมล์)
ความสูง 152 เมตร (499 ฟุต)
ประชากร (พ.ศ. 2558)
 • ทั้งหมด 34,429
 • ความหนาแน่น 2,030 คน/ตร.กม. (5,300 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกาฬสินธุ์ทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วนของตำบลเหนือ และตำบลหลุบ อำเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เรียกว่า “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม” มีพื้นที่ 4.04 ตร.กม.[1]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้ขอขยายเขตเทศบาลออกเป็น 16.96 ตร.กม. ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 จากอดีตถึงปัจจุบันรวม 70 ปี มีนายกเทศมนตรี 23 คน โดยมีพระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และในปัจจุบันมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อ้างอิง[แก้]