ข้ามไปเนื้อหา

เทศบาลตำบลท่าแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่าแพ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่าแพ
ตรา
คำขวัญ: 
ท่าแพเมืองธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีจรัญ เจียจิราพัทธนันท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.96 ตร.กม. (0.37 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,209 คน
 • ความหนาแน่น4,614.58 คน/ตร.กม. (11,951.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800106
ที่อยู่
สำนักงาน
99 ถนนวิริยานุศาสน์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7576 5267, 0 7576 5268
เว็บไซต์www.thapaircity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนวิริยานุศาสตร์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 0.967 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน มีคลองท่าแพไหลผ่าน

ประวัติ[แก้]

ในอดีตท่าแพคือสถานที่ที่จะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลาประมาณ 06.30 กองกำลังประเทศญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกมาที่ตลาดท่าแพและได้ต่อสู้กับกำลังทหารในบิริณ ตลาดท่าแพ และได้เกิดวีรบุรุษคือ พ่อจ่าดำ ซึ่งเป็นทหารกล้าที่ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยนั้น ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ของเทศบาลตำบลท่าแพ จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองท่าแพกั้นกลางระหว่าง ท่าแพฝั่งทิศเหนือกับท่าแพฝั่งทิศใต้ อาชีพส่วนใหญ่ การประมง อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม

รายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายละมุล แก้วมณี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542
2. นายทวีพงศ์ บุญสิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544
3. นายพงศ์พัฒน์ ศรีสำราญ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545
4. ร.อ.วัชรศักดิ์ อณะสุวรรณ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 20 กันยายน พ.ศ. 2549
5. นายดำรงค์ สุขพันธ์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
6. นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.[1]
28 มีนาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

รายชื่อปลัด[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นางภาวดี สุปรียสุนทร พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 6 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศเหนือ
 2. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศตะวันออก
 3. ชุมชนบ้านกลาง
 4. ชุมชนตลาดท่าแพ
 5. ชุมชนมุสลิมท่าแพ
 6. ชุมชนท่าแพศรีพนัง

สถานศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าแพประกอบด้วย 2 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

 • โรงเรียนวัดท่าแพ
 • โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑํวัดท่าแพ

ศาสนสถาน[แก้]

ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลท่าแพประกอบด้วย 1 วัด 2 ศาลเจ้า และ 1 มัสยิด คือ

 • วัดท่าแพ
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • โรงเจฉือเอ็งตึ๊ง
 • มัสยิดดารุลมุสลีมีน

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาตำบลปากพูน
 • ตลาดท่าแพ

อ้างอิง[แก้]

 1. "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-31. สืบค้นเมื่อ 2020-12-21.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]