เทศบาลตำบลท่าแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลท่าแพ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่าแพ
ตรา
คำขวัญ: 
ท่าแพเมืองธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.96 ตร.กม. (0.37 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,209 คน
 • ความหนาแน่น4,614.58 คน/ตร.กม. (11,951.7 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ
99 ถนนวิริยานุศาสน์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7576 5267, 0 7576 5268
เว็บไซต์http://www.thapaircity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนวิริยานุศาสตร์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 0.967 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน มีคลองท่าแพไหลผ่าน

ประวัติ[แก้]

ในอดีตท่าแพคือสถานที่ที่จะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลาประมาณ 06.30 กองกำลังประเทศญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกมาที่ตลาดท่าแพและได้ต่อสู้กับกำลังทหารในบิริณ ตลาดท่าแพ และได้เกิดวีรบุรุษคือ พ่อจ่าดำ ซึ่งเป็นทหารกล้าที่ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยนั้น ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ของเทศบาลตำบลท่าแพ จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองท่าแพกั้นกลางระหว่าง ท่าแพฝั่งทิศเหนือกับท่าแพฝั่งทิศใต้ อาชีพส่วนใหญ่ การประมง อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม

รายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายทวี บุญสิน พ.ศ. 2542 - สิงหาคม พ.ศ. 2544
2. นายพงส์-ภัทร์ ศรีสำราญ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
3. ร.อ.วัชรศักดิ์ อณะสุวรรณ 21 กันยายน พ.ศ. 2545 - 20 กันยายน พ.ศ. 2549
21 กันยายน พ.ศ. 2549 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (รักษาการ)

ตามประกาศ คมช.
4. นายดำรงค์ สุขพันธ์ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
5. นางภาวดี สุปรียสุนทร 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (รักษาการ) ปลัดเทศบาล
6. นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (รักษาการ)

ตามประกาศ คสช.

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพแบ่เขตการปกครองประกอบด้วย 6 ชุมชน ดังนี้

  1. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศเหนือ
  2. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศตะวันออก
  3. ชุมชนบ้านกลาง
  4. ชุมชนตลาดท่าแพ
  5. ชุมชนมุสลิมท่าแพ
  6. ชุมชนท่าแพศรีพนัง

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนวัดท่าแพ
  • โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแพ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]