เทศบาลตำบลท่าแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่าแพ
Tha Pair Subdistrict Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่าแพ
ตรา
คำขวัญ: ท่าแพเมืองธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ
99 ถนนวิริยานุศาสน์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 0.96 ตร.กม. (0.37 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 4,424 คน
 • ความหนาแน่น 4,600 คน/ตร.กม. (12,000 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 7576 5267, 0 7576 5268
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนวิริยานุศาสตร์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 0.967 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน มีคลองท่าแพไหลผ่าน

ประวัติ[แก้]

ในอดีตท่าแพคือสถานที่ๆจะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลาประมาณ 06.30 กองกำลังประเทศญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกมาที่ตลาดท่าแพและได้ต่อสู้กับกำลังทหารในบิริณ ตลาดท่าแพ และได้เกิดวีรบุรุษคือ พ่อจ่าดำ ซึ่งเป็นทหารกล้าที่ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยนั้น ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ของเทศบาลตำบลท่าแพ จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองท่าแพกั้นกลางระหว่าง ท่าแพฝั่งทิศเหนือกับท่าแพฝั่งทิศใต้ อาชีพส่วนใหญ่ การประมง อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพแบ่เขตการปกครองประกอบด้วย 6 ชุมชน ดังนี้

  1. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศเหนือ
  2. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศตะวันออก
  3. ชุมชนบ้านกลาง
  4. ชุมชนตลาดท่าแพ
  5. ชุมชนมุสลิมท่าแพ
  6. ชุมชนท่าแพศรีพนัง

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนวัดท่าแพ
  • โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแพ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]