เทศบาลตำบลหลักช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหลักช้าง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ตรา
คำขวัญ: 
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวนำ
ภูมิปัญญาล้ำค่า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอช้างกลาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชินวรณ์ วิเชียร
พื้นที่
 • ทั้งหมด47 ตร.กม. (18 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,705 คน
 • ความหนาแน่น106.82 คน/ตร.กม. (276.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05802203
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์08 9973 4990
เว็บไซต์www.lakchang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหลักช้าง มีพื้นที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 5 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลหลักช้างเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยมีรูปแบบการบริหารเป็นสภาตำบล และยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลหลักช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลแก้วแสน และตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน และจดตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

โดยทั่วไปมีลักษณะดินที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสายไหลผ่าน เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตร ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทรายเหมาะสำหรับการทำสวนยางพารา ทำนาข้าว

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะเป็นร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลหลักช้างแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 10 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนบ้านทุ่งปอน
 • ชุมชนบ้านโคกทือ
 • ชุมชนบ้านนาปราน
 • ชุมชนบ้านหนองเตย
 • ชุมชนบ้านหนองไหล
 • ชุมชนบ้านหลักช้าง
 • ชุมชนบ้านต้นซาง
 • ชุมชนบ้านบนควน
 • ชุมชนบ้านโคกสะท้อน
 • ชุมชนบ้านควนพิศิษฐ์

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านนาปราน
 • โรงเรียนวัดหลักช้าง
 • โรงงเรียนวัดจันดี
 • โรงเรียนหนองเตย
 • โรงเรียนควนตม
 • โรงเรียนพึ่งตนเอง
 • โรงเรียนอนุบาลเพ็ญนภา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลหลักช้าง มีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดจันดี
 • วัดหลักช้าง
 • วัดธาตุน้อย
 • สำนักสงฆ์บ้านควนตม
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมควนโด

สถานพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลักช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]