เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิบูลมังสาหาร
เทศบาลเมือง
ทม.พิบูลมังสาหาร.jpg
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ พิบูลมังสาหาร
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายไพศาล ปีตาภา
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (2 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 10,959
 • ความหนาแน่น 1,826 คน/ตร.กม. (4,730 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4544 1115
โทรสาร 0 4544 1115
เว็บไซต์ www.phibuncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งอยู่ในแหล่งอารยธรรม ธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ที่เดิมนั้นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นที่ตั้งของตำบล หรือมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า "พิมูล"

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2482 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากตำบลพิบูลขึ้นเป็น "เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร" ที่มีเนื้อที่ในขณะนั้น 197 ตารางกิโลเมตร

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหารมีท้องที่กว้างขวางเกินไป จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหารเหลือเพียงแค่ 6 ตารางกิโลเมตรในปัจจุบัน

กระทั่งในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการยกฐานะเป็ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร[1]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นเทศบาลขนาดเล็ก (ชั้น 4 ข) ซึ่งห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 45 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตคือ

  • ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำมูล
  • ทิศใต้ ติดกับตำบลกุดชมภู
  • ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำมูลและตำบลกุดชมภู
  • ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโพธิ์ไทร

อ้างอิง[แก้]