ข้ามไปเนื้อหา

เทศบาลตำบลที่วัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลที่วัง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลที่วัง
ตรา
คำขวัญ: 
นามเมืองเสด็จประทับ ถิ่นหน้าพลับพลา
แหล่งพัฒนาอุตสาหกรรม เลอล้ำถ้ำพระกรุ
บรรลุคุณความดี บารมีหลวงพ่อแก่
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งสง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายประทีป ศรีแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด89 ตร.กม. (34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด13,962 คน
 • ความหนาแน่น153.40 คน/ตร.กม. (397.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800902
ที่อยู่
สำนักงาน
101 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์075-363250
เว็บไซต์www.tiwang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลที่วัง เป็นตำบลของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทุ่งสงไปทางจังหวัดตรัง ตามทางหลวงแผ่นดินสาย 403 (ทุ่งสง-ห้วยยอด) ส่วนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลที่วังนั้นจะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 9 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ก่อนที่จะครบวาระ องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ได้ดำเนินการขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยได้เริ่มตั้งแต่ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ลงทำประชาคมในระ ดับหมู่บ้านต่างๆ จัดทำประชาคมในระดับตำบลที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบ แนวเขตตำบล ซึ่งแนวเขตตำบลเดิมนั้นไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเกาะติดที่สุด และกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนไปประชุมชี้แจงประกอบการขอจัดตั้ง ต่อคณะกรรมการกฎหมายมหาดไทย คณะที่ 2 โดยมีนายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา หลังจากที่แนวเขตตำบล ก็ได้รับการแก้ไขเขตติดต่อใหม่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย มีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้

ภุมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลที่วังมีเนื้อที่ 89 ตารางกิโลเมตรหรือ พื้นที่ 55,625 ไร่ เทศบาลตำบลที่วัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลที่วัง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่โดยทั่วไปสลับกับพื้นที่สวนยางพาราของราษฎร สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง มีบางแห่งเป็นดินเหนียว

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลที่วัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านจากทะเลทั้ง 2 ฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลที่วังแบ่งเขตปกครองออกเป็น 11 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนบ้านชายคลอง
 2. ชุมชนบ้านหัวนา
 3. ชุมชนบ้านก้างปลา
 4. ชุมชนบ้านฉาง
 5. ชุมชนบ้านควนชม
 6. ชุมชนบ้านนาเปลี่ยน
 7. ชุมชนบ้านธรรมเผด็จ / ชุมชนบ้านโคกกฐิน
 8. ชุมชนบ้านวังยวน
 9. ชุมชนบ้านทุ่งอินทนิล
 10. ชุมชนบ้านบนควน
 11. ชุมชนบ้านคลองทราย

สถานศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • โรงเรียนบ้านชายคลอง
 • โรงเรียนวัดก้างปลา
 • โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
 • โรงเรียนวัดควนชม
 • โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
 • โรงเรียนบ้านวังยวน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]