เทศบาลตำบลกะปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลกะปาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลกะปาง
ตรา
คำขวัญ: 
เป็นผู้นำในการพัฒนา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งสง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอภินันท์ ชนะภัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด83.86 ตร.กม. (32.38 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด15,547 คน
 • ความหนาแน่น173.80 คน/ตร.กม. (450.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800906
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง 340 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทรศัพท์0 7549 5262
เว็บไซต์http://www.kapang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลกะปาง เป็นเขตเทศบาลตำบลที่ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 70 กิโลเมตร และทางใต้ของกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร และทางมีพื้นที่ทั้งหมด 52,431 ไร่ หรือ 83.86 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทำสวนยางและสวนผลไม้ร้อยละ 60 การเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพร้อยละ 3 อาชีพค้าขายร้อยละ 5 และรับจ้างทั่วไปร้อยละ 10 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง ทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ การค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชนติดถนนสายต่าง ๆ นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน เช่น รับจ้างและเกษตรกรรม

ประวัติ[แก้]

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลกะปาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีรายชื่อในประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ในลำดับที่ 721 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกะปางได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกะปาง

สภาพทั่วไป[แก้]

มีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ โดยพื้นที่ราบเชิงเขาเหมาะสำหรับการทำสวน โดยเฉาะสวนยางพาราและสวนผลไม้ พื้นที่ราบลุ่มจะอยู่บริเวณหมู่ที่ 3,4,5,6 ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทำนา แต่ปัจจุบันได้มีการยกร่องเพื่อปลูกยางพาราแทน เทศบาลตำบลกะปางมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม และจะเริ่มมีฝนตกติดต่อกันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆในเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลกะปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 • ทิศตะวันออกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

เขตเทศบาลตำบลกะปางประกอบด้วยชุมชน 11 ชุมชน

 • บ้านคลองตูก
 • บ้านคลองตูกเหนือ
 • บ้านไสไพ
 • บ้านกะโสมเหนือ
 • บ้านพูน
 • บ้านกะโสม
 • บ้านปาง
 • บ้านลานช้าง
 • บ้านเทพสตรี
 • บ้านท่าเลน
 • บ้านศรีสุนทร

สาธารณสุข[แก้]

 • รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 • สถานีอนามัยบ้านคลองตูก
 • สถานีอนามัยบ้านกะปาง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดกะโสม
 • โรงเรียนคลองตูก
 • โรงเรียนบ้านพูน
 • โรงเรียนราชประชาฯ6
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลานช้าง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองตูก
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเทพสตรีฯ

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลกะปาง มีทั้งหมด 6 วัด คือ

 • วัดชมพูพฤษาราม
 • วัดคลองตูก
 • วัดบ้านพูน
 • วัดกะโสมเหนือ
 • วัดกะโสมใต้
 • วัดอินทาราม

ภูเขา[แก้]

 • ภูเขาลาเลง
 • ภูเขาช่องพลี
 • ภูเขาคราม
 • ภูเขานาน้อย
 • ภูเขาถ้ำแรด
 • ถ้ำน้ำลอด

คลอง[แก้]

 • คลองปาง
 • คลองท่าหลวง
 • คลองตูก
 • คลองพูน
 • คลองลำโลม
 • คลองใหม่
 • คลองโสม

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สวนป่าบ้านพูน
 • ป้ายหยุดรถไฟบ้านพูน
 • ค่ายทหารเทพสตรีศรีสุนทร
 • สถานีตำรวจภูธรกะปาง
 • สนามกอล์ฟค่ายเทพสตรีศรีสุนทร