เทศบาลตำบลสวนขัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลสวนขัน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลสวนขัน
ตรา
คำขวัญ: 
สวนขันเมืองน่าอยู่ เพื่องฟูเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน บูรณาการชุมชน
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอช้างกลาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประสิทธิ์ แก้วแกมจันทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด62.39 ตร.กม. (24.09 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,046 คน
 • ความหนาแน่น80.87 คน/ตร.กม. (209.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05802202
ที่อยู่
สำนักงาน
159 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์0-7536-1174
เว็บไซต์www.suankan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลสวนขัน มีพื้นที่ประมาณ 62.39 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอช้างกลาง 5 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เดิมตำบลสวนขันเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในเขตการปกครองของตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้แยกเขตการปกครองออกมาจากตำบลละอายมาตั้งเป็นตำบลสวนขันและเมื่ออำเภอฉวางเดิม เป็นอำเภอที่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก และมี ประชากรจำนวนมากการคมนาคมติดต่อระหว่างที่อยู่ของราษฎรกับอำเภออยู่ห่างไกลกันมากทำให้ยากแก่การให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งท้องที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลช้างกลาง ตำบลสวนขัน และตำบลหลักช้าง โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอช้างกลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดยมีเนื้อที่ 236.3

สำหรับตำบลสวนขัน เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอช้างกลาง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 62.39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,993 ไร่ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนขัน , บ้านเทพรัตนา ,บ้านยางในลุ่ม , บ้านน้ำน้อย , บ้านไทรงาม , บ้านคลองปีกเหนือ , บ้านนายน , บ้านหนองเหรียง , และบ้านจอมทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน จึงเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นตรงต่อกิ่งอำเภอช้างกลาง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลหลักช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขา ลักษณะดิน ที่ราบสูงเนื้อหยาบ ที่ต่ำเนื้อดินละเอียด สภาพทางกายภาพเป็นภูเขา 1 ส่วน ที่ราบสูง 1 ส่วน มีแหล่งของต้นน้ำลำธารหลายสายที่เหมาะสำหรับการทำสวนผลไม้ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะทั่วไปภูมิอากาศของตำบลสวนขัน จัดอยู่ในประเภทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียวใต้ ทำให้มีลักษณะฤดุกาล 2 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เดือน พฤษภาคม
 • ฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน - เดือนมกราคม

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลสวนขัน เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอช้างกลาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ

 • ชุมชนบ้านสวนขัน
 • ชุมชนบ้านเทพรัตนา
 • ชุมชนบ้านยางในลุ่ม
 • ชุมชนบ้านน้ำน้อย
 • ชุมชนบ้านไทรงาม
 • ชุมชนบ้านคลองปีกเหนือ
 • ชุมชนบ้านนายน
 • ชุมชนบ้านหนองเหรียง
 • ชุมชนบ้านจอมทอง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

วัด[แก้]

 • วัด จำนวน 2 แห่ง

สถานพยาบาล[แก้]

 • สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]