เทศบาลเมืองคลองหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองคลองหลวง
Khlong Luang Municipality
เทศบาล
คำขวัญ: คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายประเสริฐ ค่ายทอง
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 42.94 ตร.กม. (16.58 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 51,890 คน
 • ความหนาแน่น 1,200 คน/ตร.กม. (3,100 คน/ตร.ไมล์)
ISO 3166 1394
โทรศัพท์ 0 2524 0360-1
เว็บไซต์ http://www.khlongluang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2547[1]

ประวัติ[แก้]

สุขาภิบาลคลองหลวงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองคลองหลวงตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42.935 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,834.37 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล (บางส่วน) 18 หมู่บ้าน

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง (เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลเมืองคลองหลวง มีทั้งหมด 54 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนเทพประทาน
 • ชุมชนซอยโรงเรียนบุญคุ้ม
 • ชุมชนผาไท-ผาเมือง
 • ชุมชนร่มเย็น-รุ่งสิน
 • ชุมชนร่มเย็น 1
 • ชุมชนพัฒนาเจริญรุ่ง
 • ชุมชนซอยศุภมิตร
 • ชุมชนซอยประธานพร
 • ชุมชนซอยเนรมิตร
 • ชุมชนมิตรแท้
 • ชุมชนซอยหงสกุล
 • ชุมชนซอยงามฉวี
 • ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง
 • ชุมชนซอยคุณพระ
 • ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์
 • ชุมชนซอยรัตนะ
 • ชุมชนหมู่ 7-8 พัฒนา
 • ชุมชนซอยศิริภาพ
 • ชุมชนหมู่บ้านฟ้าคลองหลวง
 • ชุมชนแปดไร่งามฉวี
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 1
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 2
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 3
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 4
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 5
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 6
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 7
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 8-9
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 10
 • ชุมชนเทพประทาน หมู่ 16
 • ชุมชนปากทางไวท์เฮ้าส์
 • ชุมชนหมู่บ้านราชธานี
 • ชุมชนคุ้งผ้าพับ
 • ชุมชนคลองมะดัน
 • ชุมชนคลองหนึ่ง หมู่ 3
 • ชุมชนญาติมิตรสัมพันธ์
 • ชุมชนสวนทองวิลล่า 10
 • ชุมชนหมู่บ้านประดู่แดง
 • ชุมชนหมู่ 2 พัฒนา
 • ชุมชนแก้วนิมิตรคลองสอง
 • ชุมชนพร้อมใจพัฒนา
 • ชุมชนวัดกล้าชอุ่ม
 • ชุมชนเคหะฟื้นนครคลองสอง
 • ชุมชนธนาลักษณ์วิลเลจ 2
 • ชุมชนวัดทับทิมแดง
 • ชุมชนบ้านบางหวาย หมู่ 7
 • ชุมชนคลองหลวงโฮมเพลส
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนหมู่ 5 ปทุมแลนด์
 • ชุมชนทองแท้
 • ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 2
 • ชุมชนท่าใหญ่พัฒนา หมู่ 7
 • ชุมชนซอยกวีวัฒนา
 • ชุมชนกฤษานคร 29

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ศาสนา[แก้]

 • ศาสนาพุทธ มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 73.86 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดกล้าชอุ่ม และวัดทับทิมแดง
 • ศาสนาอิสลาม มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด 2 แห่ง ได้แก่ มัสยิดแก้วนิมิต และมัสยิดอัลอะลา
 • ศาสนาคริสต์ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรแบ๊บติส

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 84 ง วันที่ 14 กันยายน 2548 หน้า 6