เทศบาลเมืองคลองหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองคลองหลวง
เทศบาล
คำขวัญ: คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายประเสริฐ ค่ายทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 42.94 ตร.กม. (16.58 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 51,890
 • ความหนาแน่น 1,208.43 คน/ตร.กม. (3,129.8 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 1394
โทรศัพท์ 0 2524 0360-1
เว็บไซต์ http://www.khlongluang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2547[1]

ประวัติ[แก้]

สุขาภิบาลคลองหลวงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองคลองหลวงตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42.935 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,834.37 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล (บางส่วน) 18 หมู่บ้า

อาณาเขต[แก้]

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง (เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลเมืองคลองหลวง มีทั้งหมด 54 ชุมชน ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ศาสนา[แก้]

  • ศาสนาพุทธ มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 73.86 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดกล้าชอุ่ม และวัดทับทิมแดง
  • ศาสนาอิสลาม มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด 2 แห่ง ได้แก่ มัสยิดแก้วนิมิต และมัสยิดอัลอะลา
  • ศาสนาคริสต์ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรแบ๊บติส

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 84 ง วันที่ 14 กันยายน 2548 หน้า 6