เทศบาลเมืองตากใบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองตากใบ
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองตากใบ
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายนูซันตารา แวดือราแม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 9.149 ตร.กม. (3.532 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 18,892
 • ความหนาแน่น 2,015.08 คน/ตร.กม. (5,219.0 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 96XX
โทรศัพท์ 0 7358 1175
โทรสาร 0 7358 1174
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองตากใบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลตากใบได้จัดตั้งโดยมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เรียกชื่อว่า เทศบาลตำบลตากใบ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และเปลี่ยนแปลงเป็น เทศบาลเมืองตากใบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนราธิวาสเป็นระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร พื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 1, 2, 6, 7 ของตำบลเจ๊ะเหทั้งหมู่ และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3,4 ของตำบลเจ๊ะเห

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลเมืองตากใบตั้งอยู่ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 9.149 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่บริเวณภาคใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ประมาณ 1,182 กิโลเมตร

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองตากใบแบ่งการปกครองออกเป็น 9 ชุมชน ดั้งนี้

  • ชุมชนตะปอเยาะ
  • ชุมชนตาบาปาเร๊ะ
  • ชุมชนตาบาฮีเล
  • ชุมชนสามัคคี
  • ชุมชนบางน้อย
  • ชุมชนตลาดตากใบ
  • ชุมชนฮูมอลานัส
  • ชุมชนท่าแพรก
  • ชุมชนภัทรภักดี

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองตากใบ (รายปี) 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
0 0 0 0 0 0 0 15,859 16,165 16,455 16,741 16,931 17,096 17,317 17,533 XXXXX
ข้อมูล: จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตากใบ

อ้างอิง[แก้]