เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

พิกัด: 14°53′28″N 100°24′11″E / 14.89111°N 100.40306°E / 14.89111; 100.40306
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ตลาดเมืองสิงห์บุรี
ตลาดเมืองสิงห์บุรี
สมญา: 
เมืองสิงห์
คำขวัญ: 
ตึกเก่า ร.5 นาวาสองสาย หลากหลายช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
ทม.สิงห์บุรีตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี
ทม.สิงห์บุรี
ทม.สิงห์บุรี
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ทม.สิงห์บุรีตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทม.สิงห์บุรี
ทม.สิงห์บุรี
ทม.สิงห์บุรี (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°53′28″N 100°24′11″E / 14.89111°N 100.40306°E / 14.89111; 100.40306
ประเทศ ไทย
จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณรงศักดิ์ วิงวอน
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.81 ตร.กม. (3.02 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด17,421 คน
 • ความหนาแน่น2,230.60 คน/ตร.กม. (5,777.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04170102
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์www.muangsing.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการขนส่งของจังหวัด มีพื้นที่ 7.81 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลบางพุทราทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางมัญ ตำบลม่วงหมู่ ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางกระบือ มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 17,421 คน[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นเทศบาลขนาดกลาง ประวัติการจัดตั้งดังนี้ คือ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2460 สมัยมหาเสวกเอกเจ้าพระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรี มณฑลกรุงเก่า ตำบลบางพุทรา (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองสิงห์บุรี) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 ปี 2460

ต่อมาในปี 2478 ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52) ในขณะนั้นมีพื้นที่การปกครอง 1.7 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีก 6.11 ตารางกิโลเมตร ทำให้ปัจจุบันเทศบาลมีพื้นที่ทั้งหมด 7.81 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตัวเทศบาลเป็นที่ราบริมฝั่งน้ำ ย่านเศรษฐกิจอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 142 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 26 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอ่างทองประมาณ 41 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 55 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 95 กิโลเมตร มีพื้นที่ 7.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประชากรและชุมชน[แก้]

ในเขตเทศบาลมีจำนวนประชากรชาย 8,098 คน จำนวนประชากรหญิง 9,323 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 17,421 คน มีจำนวนครัวเรือน 9,027 ครัวเรือน จำนวนชุมชน 13 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนวัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
 2. ชุมชนวัดตึกราชา
 3. ชุมชนวัดสังฆราชาวาส
 4. ชุมชนวัดโพธิ์ข้าวผอก
 5. ชุมชนวัดหัวว่าว
 6. ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 7. ชุมชนวัดพรหมสาคร
 8. ชุมชนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ
 9. ชุมชนชาวตลาดสิงห์บุรี
 10. ชุมชนวิทยาลัยเทคนิค
 11. ชุมชนบ้านบางแคใน
 12. ชุมชนบ้านบางแคนอก
 13. ชุมชนบ้านบางกระบือ

การศึกษา[แก้]

เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจัดเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยสถานศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชน ดังนี้

สาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีมีหน่วยบริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง โรงพยาบาล 4 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 2. โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
 3. โรงพยาบาลขุนสรรค์
 4. โรงพยาบาลแพทย์ชูชัย

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีและศาลจังหวัดสิงห์บุรี (เก่า) ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2533
 • วัดสวางอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยาประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหารศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูปมาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า 300 ตัว ซึ่งพระครูสิหมุณี อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่ ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่ และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา
 • วัดกระดังงาบุปผารม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อย มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญหลังเก่า และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้น มีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว นอกจากนี้ ด้านหน้าเจดีย์ยังมีวิหารเก่าแก่หลังคามุมด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี–ชัยนาท (สายเก่า) กิโลเมตรที่ 6 ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]