เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิเชียรบุรี
Wichian Buri
เทศบาลเมือง
ประเทศ  ไทย
จังหวัด เพชรบูรณ์
อำเภอ วิเชียรบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี สุมนี รัตนเสถียร
พื้นที่
 • ทั้งหมด 26.54 ตร.กม. (10.25 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 23,499
 • ความหนาแน่น 885.42 คน/ตร.กม. (2,293.2 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์ [เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 26.54 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลท่าโรง และตำบลสระประดู่ แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลวิเชียรบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดตั้งสุขาภิบาลวิเชียรบุรี ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2499 เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี ตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี เป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[1]

ประวัติ[แก้]

วิเชียรบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ร่วมสมัยกับเมืองศรีเทพ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองลูกหรือเมืองท่าของเมืองศรีเทพ เนื่องจากอยู่ชิดกับแม่น้ำป่าสัก ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความสำคัญคือเป็นเมืองของขุนพลเอกคู่ใจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระศรีถมอรัตน์ หรือ พระยาศรีไสยณรงค์ จากคำบอกเล่าปากต่อปากของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าต่อๆกันมา ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งเป็นพระมหาอุปราชา เสด็จปราบเขมรที่เมืองไชยบาดาลเสร็จแล้ว จึงเสด็จมายั้งทัพที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีในปัจจจุบัน เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเมืองศรีเทพ ในขณะนั้น จนถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองวิเชียรบุรีจึงถูกยุบลงเป็นอำเภอวิเชียรบุรี เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตจังหวัด เพชรบูรณ์

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 23,499 คน ประกอบด้วย ชาย 11,330 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 และหญิง 12,169 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79 มีจำนวนครัวเรือน 7,312 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 885.42 คน/ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

  • ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 8 ตำบลท่าโรง (อบต.ท่าโรง)
  • ทิศใต้ จดหมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรง และตำบลสระประดู่ (ติดต่อกับ อบต.ท่าโรงและ อบต.สระประดู่)
  • ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 17 ตำบลท่าโรงและตำบลน้ำร้อน (ติดต่อกับ อบต.ท่าโรงและอบต.น้ำร้อน)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.สระประดู่

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อยู่ห่างจากถนนสายสระบุรี – หล่มสัก (สาย 21) 7 กิโลเมตรมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาล เมืองวิเชียรบุรี มี ลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุม เมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าว ไทยและทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมรสุมอินเดีย ทำให้มี 3 ฤดูกาล คือ

  • ฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไป ถึงเดือนพฤษภาคม
  • ฤดูฝน ตั้งแต่ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
  • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึง เดือนมกราคมของทุกปี

อ้างอิง[แก้]