เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
เทศบาล
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 249 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 2.175 ตร.กม. (0.840 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 19,754
 • ความหนาแน่น 9,082.29 คน/ตร.กม. (23,523.0 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 7498
โทรศัพท์ 0-3447-1745 ต่อ 124
เว็บไซต์ http://www.ktb.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ตั้งอยู่ในตำบลนี้

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ตั้งอยู่เลขที่ 249 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2483 [1] โดยมีขุนประสูติศาสน์ (ชื่น ชวนานนท์) เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาได้รับการยกฐานะตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 เป็นเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน [2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบนทั้งหมด โดยมีขนาดพื้นที่ 2.175 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลดอนไก่ดี และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน[แก้]

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนมีทั้งหมด 9 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านตลาด
 • ชุมชนท่ากลาง
 • ชุมชนศาลหลวงตาทอง
 • ชุมชนท่าใหม่
 • ชุมชนวัดดอนไก่ดี
 • ชุมชนประตูน้ำอ่างทอง
 • ชุมชนแป๊ะกง
 • ชุมชนสี่แยกวัดดอนไก่ดี
 • ชุมชนหมู่บ้านอ่างทองธานี

ประชากร[แก้]

 • พ.ศ. 2552 จำนวนทั้งสิ้น 18,537 คน

สถานศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลศรีบุณญานุสสรณ์
 • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10[แก้]

 • โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มีวัดเพียงแห่งเดียว คือ วัดดอนไก่ดี


อ้างอิง[แก้]