เทศบาลเมืองชุมแสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองชุมแสง
ทม.ชุมแสงตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
ทม.ชุมแสง
ทม.ชุมแสง
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองชุมแสง
พิกัด: 15°53′52.5″N 100°18′40.0″E / 15.897917°N 100.311111°E / 15.897917; 100.311111
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครสวรรค์
อำเภอชุมแสง
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.40 ตร.กม. (0.93 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด7,447 คน
 • ความหนาแน่น3,102.91 คน/ตร.กม. (8,036.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04600301
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 ถนนแสงเจียรนัย ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์ 60120
โทรศัพท์056-282271
โทรสาร056-282159
เว็บไซต์www.chumsaeng.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชุมแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในอดีตพื้นที่อำเภอชุมแสงมีตลาดเป็นที่ประชุมชน มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่เป็นปึกแผ่น มีการคมนาคมและการค้าขายเจริญมาก ยังขาดการบำรุงรักษา ทางราชการจึงได้ตั้ง "สุขาภิบาลท้องที่ชุมแสง"[2] ขึ้น และนับเป็นพื้นที่ 1 ใน 5 สุขาภิบาลท้องที่ในอดีต (โพธาราม, บ้านโป่ง, ชุมแสง, บางมูลนาก และบ้านหมี่) ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เพื่อบำรุงความสุขและความสะดวกของประชาชนให้ยิ่งขึ้น

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมแสง เมื่อปี พ.ศ. 2478[3] มีเนื้อที่เดิม 1 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเทศบาลเมืองชุมแสงได้มีชุมชนหนาแน่นและความเจริญขยายตัวออกไปนอกเขตมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงให้ขยายเขตเทศบาลโดยขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสงทั้งตำบล รวมถึงพื้นที่หมู่ที่ 15, หมู่ 2 บางส่วน ของตำบลเกยไชย และพื้นที่หมู่ 5 บางส่วนของตำบลพิกุล[4] จึงทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ตารางกิโลเมตร ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2498 ได้โอนพื้นที่หมู่ 15 และหมู่ 2 บางส่วน (ในขณะนั้น) ของตำบลเกยไชย ซึ่งถูกตัดเข้าไปอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง มาขึ้นกับตำบลชุมแสง และโอนพื้นที่หมู่ 5 บางส่วน (ในขณะนั้น) ของตำบลพิกุล ซึ่งถูกตัดเข้าไปอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง มาขึ้นกับตำบลชุมแสง[5] โดยมีอาณาเขตตรงตามหลักเขตเทศบาล ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564[6] ในเขตเทศบาลมีประชากรทั้งหมด 7,447 คน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 47 (0 ก): 259–261. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473
  3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1773–1776. วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478
  4. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๙๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (45 ก): 899–902. วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (90 ง): 2818–2819. วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
  6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]