เทศบาลเมืองวารินชำราบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เทศบาลเมือง
ทม.วารินชำราบ.jpg
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ วารินชำราบ
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายจีระชัย ไกรกังวาร
พื้นที่
 • ทั้งหมด 12.9 ตร.กม. (5.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 28,680
 • ความหนาแน่น 2,223 คน/ตร.กม. (5,760 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4532 1031
เว็บไซต์ http://www.warincity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตครอบคลุมเขตตำบลวารินชำราบทั้งหมด โดยห่างจากเทศบาลนครอุบลราชธานีเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้นและเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของอุบลราชธานีรองจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากในจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติ[แก้]

 • เทศบาลเมืองวารินชำราบเดิมชื่อ "บ้านคำน้ำแซบ" ต่อมาเป็นชุมชนที่มีความสำคัญ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศใช้ในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 45 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2480 ยกฐานะบ้านคำน้ำแซบขึ้นเป็นเทศบาล โดยใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลธาตุ มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร โดยมีนายกเทศมนตรีคนแรกคือพระยาประทุมเทพภักดี
 • ต่อมา พ.ศ. 2486 ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 60 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2486 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจา เทศบาลตำบลธาตุ เป็น เทศบาลตำบลวารินชำราบ เพื่อให้ตรงกับชื่อของอำเภอวารินชำราบ
 • พ.ศ. 2490 มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก มีเนื้อที่ 5.7 ตารางกิโลเมตร
 • พ.ศ. 2534 มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก มีเนื้อที่ 12.9 ตารางกิโลเมตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2538 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากเทศบาลตำบลวารินชำราบเป็น เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นต้นมา

ตราประจำเทศบาล[แก้]

 • ตราประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นรูป "พระแม่ธรณีหลั่งน้ำสังข์" หมายถึง มีน้ำไหลตลอดไม่ขาด ข้อเท็จจริงแล้วในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีลำธารเล็ก ๆ เรียกว่า ลำคำน้ำแซบ ไหลผ่านเป็นลำธารที่มีน้ำซับไหลซึมจากใต้พื้นดินอยู่ชั่วตลอดนาตาปี ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้ใช้น้ำตลอดทั้งปี

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ 3 โรงเรียน คือ

 • โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5

การคมนาคม[แก้]

 • ทางบกในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีการบริการด้วยรถโดยสารสองแถวประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถสามล้อเครื่อง
 • ทางรถไฟ โดยมีรถไฟบริการ ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี จากกรุงเทพมหานคร (หัวลำโพง) - อุบลราชธานี ทุกวัน