เทศบาลเมืองยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ยโสธร (แก้ความกำกวม)
ยโสธร
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ตราอย่างเป็นทางการของยโสธร
ตรา
คำขวัญ: เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล
ยโสธร is located in ประเทศไทย
ยโสธร
ยโสธร
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองยโสธร
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°47′50″N 104°08′35″E / 15.79722°N 104.14306°E / 15.79722; 104.14306พิกัดภูมิศาสตร์: 15°47′50″N 104°08′35″E / 15.79722°N 104.14306°E / 15.79722; 104.14306
จังหวัดยโสธร
อำเภอเมืองยโสธร
ตำบลในเมือง (ทั้งตำบล)
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.7 ตร.กม. (3.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด20,345
 • ความหนาแน่น2,097.42 คน/ตร.กม. (5,432.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เว็บไซต์www.yasocity.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองยโสธร เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 20,345 คน[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธรตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487 เมื่ออำเภอยโสธร ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 เทศบาลตำบลยโสธร จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 23 ชุมชน มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธรมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 22,240 คน แยกออกเป็น ชาย 11,041 คน หญิง 11,199 คน มีหลังคาครัวเรือนจำนวน 6,135 หลังคาครัวเรือน ครัวเรือนจำนวน 6,135 ครัวเรือน ( อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.47 ( ปี 2545 ) [2] และ ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,330 คน ต่อตารางกิโลเมตร

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีดังนี้

สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร
 • โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
 • โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา
 • โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวามหาราช
สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 • โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
 • โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

การเรียกชื่อถนน[แก้]

 • ถนนไชยราชวงศา

ตั้งชื่อตามราชทินนามของพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก พระองค์ที่ 3

สันนิษฐานว่าน่าจะตั้งขึ้นจากราชทินนามของเจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร อันใช้ราชทินนาม สุนทรราชวงศา หรือ สุนทรราชเดช จึงนำคำว่า ราชเดช มาต่อท้ายกับคำว่า วารี ซึ่งหมายถึงแม่น้ำชีนั้นเอง

 • ถนนเขตยศไกร

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงยศไกรเกรียงเดช (ทองดี โพธิ์ศรี) ยกบัตรเมืองยโสธร

 • ถนนอุทัยรามฤทธิ์

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงยศเยศสุรามฤทธิ์ (ตา ไนยะกุล) นายอำเภออุทัยยะโสธร

 • ถนนวิทยะธำรงค์

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงยศวิทยธำรง (สมเพศ) ผู้ช่วย

 • ถนนดำรงค์วิมลคุณ

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงยศเขตรวิมลคุณ (ฉิม) นายอำเภอปจิมยะโสธร

 • ถนนอดุลฤทธิเดช

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงยศอดุลพฤฒิเดช (ชาย) ตำแหน่งพล

 • ถนนเขตราญนิพนธ์

ตั้งชื่อตามราชทินนามของขุนราญอริพล (สอน) ผู้ว่าราชการเมืองยโสธร คนที่ 2

 • ถนนมงคลบูรพา

ตั้งชื่อตามลักษณะที่ตั้งของถนนในทางทิศตะวันออกของตัวเมืองยโสธร

 • ถนนอุเทนวงษา

ตั้งชื่อตามราชทินนามของท้าวอุเทนวงษา (เขียน) นายอำเภอปจิมยะโสธร คนที่ 2

 • ถนนเขื่อนธานี
 • ถนนศรีสุนทร
 • ถนนนครปทุม
 • ถนนจุมพลบุรี

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงจุมพลภักดี (เสน) กรมการเมืองยโสธร ต่อมาได้เป็นที่พระนิคมบริรักษ์ (เสน ประทุมทิพย์) เจ้าเมืองเสลภูมินิคม

 • ถนนศรีวรราช

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงศรีวรราช ผู้ช่วยเจ้าผู้ครองเมืองยโสธร

 • ถนนธาตุพิทักษ์

ตั้งชื่อตามวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ซึ่งถนนได้ตัดผ่าน

 • ถนนรัตนเขต

ตั้งชื่อตามราชทินนามของหลวงศักดิ์รัตนเขต (เฉ่ง นิยมวัน) นายอำเภอยะโสธร คนที่ 2

อ้างอิง[แก้]

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองยโสธร ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]