เทศบาลเมืองยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองยโสธร
เทศบาลเมือง
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ทม.ยโสธร.jpg
ตรา
คำขวัญ: เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ยโสธร
อำเภอ เมืองยโสธร
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พื้นที่
 • ทั้งหมด 9.7 ตร.กม. (3.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 20,450
 • ความหนาแน่น 2,108 คน/ตร.กม. (5,460 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ http://www.yasocity.com/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองยโสธร เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธรตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487 เมื่ออำเภอยโสธร ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 เทศบาลตำบลยโสธร จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 23 ชุมชน มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธรมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 22,240 คน แยกออกเป็น ชาย 11,041 คน หญิง 11,199 คน มีหลังคาครัวเรือนจำนวน 6,135 หลังคาครัวเรือน ครัวเรือนจำนวน 6,135 ครัวเรือน ( อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.47 ( ปี 2545 ) [1] และ ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,330 คน ต่อตารางกิโลเมตร

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร
 1. โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
 2. โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา
 3. โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวามหาราช
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 2. โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 1. โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
 2. โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

สถาบันการเงิน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร