เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
Song Phi Nong Municipality
เทศบาล
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ คณูวัฒนา
พื้นที่
 • ทั้งหมด 10.40 ตร.กม. (4.02 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 12,809
 • ความหนาแน่น 1,231.63 คน/ตร.กม. (3,189.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 72XX
โทรศัพท์ 0 3553 1012
เว็บไซต์ http://www.spn-city.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลสองพี่น้องจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสองพี่น้อง โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เมื่อแรกจัดตั้งมีพื้นที่ 2.40 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการขยายเขตโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2512 มีพื้นที่ 10.40 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบลสองพี่น้องได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีทั้งหมด 19 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนอำเภอเก่า
 • ชุมชนนายจาง
 • ชุมชนสองพี่น้อง
 • ชุมชนสะพานโค้ง
 • ชุมชนบางใหญ่
 • ชุมชนไผ่หมู่
 • ชุมชนศรีสำราญ
 • ชุมชนหน้าอำเภอ
 • ชุมชนรางภาษี
 • ชุมชนร่วมพัฒนา
 • ชุมชนโพธิ์อ้น
 • ชุมชนรางโตนด
 • ชุมชนคลองมะดัน
 • ชุมชนตลาดบางลี่
 • ชุมชนเถิดเทิง
 • ชุมชนบางลี่เล็ก
 • ชุมชนปฐมตวงทอง
 • ชุมชนประชาร่วมใจ
 • ชุมชนลาดเข็มทอง

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (รายปี)
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
19,507 13,835 13,974 19,637 14,339 14,337 14,181 14,001 14,062 14,256 12,341 12,270 12,365 12,760 12,809
ข้อมูล: จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีทั้งสิ้น 5 แห่งและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ดังนี้

 • โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดอัมพวัน)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์อ้น)
 • โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีสำราญ)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดในเขตเทศบาล เมืองสองพี่น้อง[แก้]

 • วัดอัมพวัน(วัดคลองมะดัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดดอน)
 • วัดโพธิ์อ้น
 • วัดศรีสำราญ

อ้างอิง[แก้]