เทศบาลเมืองสีคิ้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สีคิ้ว
Sikhiu
เทศบาลเมือง
หอนาฬิกาเมืองสีคิ้ว
หอนาฬิกาเมืองสีคิ้ว
ตราอย่างเป็นทางการของสีคิ้ว
ตรา
คำขวัญ: สีคิ้วน่าอยู่ ควบคู่การท่องเที่ยว เกี่ยวข้องเศรษฐกิจชุมชน ปราศจากมลพิษ คุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการสาธารณะ
ประเทศ  ไทย
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอ สีคิ้ว
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว
888 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี ปรีชา จันทรรวงทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 11.63 ตร.กม. (4.49 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 18,259
 • ความหนาแน่น 1,569 คน/ตร.กม. (4,060 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4441 1988-9
โทรสาร 0 4441 2591
เว็บไซต์ http://www.sikhiucity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองสีคิ้ว หรือ เมืองสีคิ้ว เป็นเทศบาลในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นเทศบาลเมือง 1 ใน 4 แห่ง ของเทศบาลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว เดิมมีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล มีชื่อว่า สุขาภิบาลสีคิ้ว จัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499[1] และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2509

ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลสีคิ้วเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลสีคิ้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะเทศบาลตำบลสีคิ้วขึ้นเป็น เทศบาลเมืองสีคิ้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา[2]

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

สภาพทั่วไป[แก้]

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 224 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางตอนเหนือและตอนกลางมีเป็นสภาพเป็นลูกคลื่น มีความชันของพื้นที่ประมาณร้อยละ 2-6 ทางตอนกลางบางส่วน และตอนใต้ มีลักษณะเป็นภูเขาและทิวเขา มีความสูงชันมากกว่าร้อยละ 35 มีภูเขาที่สำคัญคือ เขาซับประดู่

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีพื้นที่ทั้งสิ้น 11.63 ตารางกิโลเมตร หรือ เท่ากับ 7,268.75 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอสีคิ้ว มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองรี ตำบลสีคิ้ว อำเภอสึคิ้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว และ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านริมบึง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านชัยพัฒนา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว

ประชากรและการปกครอง[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ ธันวาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,577 คน เป็นชาย 8,794 คน เป็นหญิง 9,783 คน จำนวนบ้านทั้งสิ้น 7,218 หลัง มีเขตการปกครองจำนวน 2 ตำบล ตำบลสีคิ้วและตำบลมิตรภาพ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน

 • ตำบลสีคิ้ว จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 และ 16
 • ตำบลมิตรภาพ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 9 และ 11

มีชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาลจำนวน 19 ชุมชนคือ

 • ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนบ้านใต้
 • ชุมชนบ้านเหนือ
 • ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา
 • ชุมชนนพเก้า
 • ชุมชนตลาดเทศบาล 2
 • ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ
 • ชุมชนสุชัยพัฒนา
 • ชุมชนสะพานดำร่วมใจ
 • ชุมชนบ้านกลาง
 • ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว
 • ชุมชนบ้านตลาดเหนือ
 • ชุมชนร่มโพธิ์ทอง
 • ชุมชนมิตรภาพ
 • ชุมชนโนนกุ่มเหนือ
 • ชุมชนโนนกุ่มใต้
 • ชุมชนบ้านมูลตุ่น
 • ชุมชนบ้านศาลสถิตย์
 • ชุมชนบ้านโรงงาน

การคมนาคม[แก้]

 • ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
 • ทางรถไฟ สามารถเดินทางได้ที่สถานีรถไฟสีคิ้ว ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

สันทนาการ[แก้]

 • สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอื่น ๆ เปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 20.00 น. ภายในบริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว มีบริการต่างๆไว้เพื่อบริการประชาชน เช่น ลานแอโรบิก บริเวณเกาะกลางซึ่งจะมีประชาชนมาออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเวลา 18.00 -19.00 น.ของทุกวัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำทางวิ่งออกกำลังกายรอบเกาะกลาง และภายในสวนสาธารณะบึงสีคิ้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว ซึ่งให้บริการสระว่ายน้ำสำหรับประชาชน มีบริการฟิตเนส ซาวน่า และห้องสมุดไว้คอยบริการ

ดูเพิ่ม[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

เทศบาลเมืองสึคิ้ว

อ้างอิง[แก้]