เทศบาลตำบลท่างิ้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่างิ้ว
Tha Ngio Subdistrict Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่างิ้ว
ตรา
คำขวัญ: เมืองแห่งบัณฑิต เศรษฐกิจเฟื่องฟู
ชุมชนน่าอยู่ สู่วิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายชินกร นาคนาศักดิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 67.60 ตร.กม. (26.10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 10,647
 • ความหนาแน่น 155.19 คน/ตร.กม. (401.9 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 7537 7300-1
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวมืองเมืองนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 13 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เนื่องจากมีคลองขุนน้ำท่างิ้วไหลผ่านมาตั้งแต่สมัยก่อน การที่เรียกว่าขุนน้ำท่างิ้วก็เพราะว่ามีต้นน้ำเกิดขึ้นจากภูเขาบ้านท่างิ้วแถบบริเวณที่ผู้คนไปตั้งบ้านเรือนมีต้นงิ้วอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงท่าที่คนลงอาบน้ำในคลองขุนน้ำท่างิ้ว คำว่าขุนน้ำนั้น หมายความว่า มีแหล่งเกิดน้ำที่เห็นได้ชัดเจน เป็นแหล่งน้ำไหลมารวมกันเป็นลำคลอง ซึ่งขุนน้ำนี้เรียกกันมาก่อนที่จะตั้งตำบล ดังนั้นได้ตั้งเป็นตำบลท่างิ้วโดยยึดเอาหมู่บ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งของคลองขุนน้ำท่างิ้วตลอดมาเป็นเขตตำบลท่างิ้ว จึงเรียกว่า ตำบลท่างิ้ว

ภูมิศาสตร์[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่างิ้ว มีพื้นที่ภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกของตำบลโดยสามารถแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้

 • พื้นที่ราบ จำนวน 26,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.29 ของตำบล
 • พื้นที่ภูเขา จำนวน 15,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.70 ของตำบล

อาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนตำบลท่างิ้ว มีทั้งหมด 8 ชุมชน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านป่าไหม้
 • หมู่ที่ 2 บ้านขวาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านโคกทึง
 • หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง
 • หมู่ที่ 5 บ้านท่างาม
 • หมู่ที่ 6 บ้านสำนักหลุมพอ
 • หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหูแร้ง
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองคอน

สถานอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านป่ายาง
 • สถานีอนามัยท่างาม
 • สถานีอนามัยโคกทึง

สถานีตำรวจ[แก้]

 • สถานีตำรวจย่อย จำนวน 1 สถานี
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาเขามหาชัย
 • อพปร.
 • ชรบ.

สถานศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม. 1 - ม. 3

โรงเรียนประถมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดมหาชัยวราราม
 • โรงเรียนเทพธิดาราม
 • โรงเรียนวัดท่างาม
 • โรงเรียนวัดป่ายาง
 • โรงเรียนวัดศาลาไพ
 • โรงเรียนวัดป่าไหม้

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้วมีทั้งหมด 7 วัดและสำนังสงฆ์ 1 แห่ง คือ

 • วัดมะม่วงปลายเขน
 • วัดโรงฆ้อง
 • วัดป่ายาง
 • วัดศาลาไพ
 • วัดท่างาม
 • วัดเทพธิดาราม
 • วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์
 • สำนักสงฆ์วิมุติธรรม

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดดารุ้ลอามาน
 • มัสยิดนูรุดดีน

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

อ้างอิง[แก้]