เทศบาลเมืองสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองสุรินทร์
Surin
เทศบาลเมือง
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
ทม.สุรินทร์.png
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ เมืองสุรินทร์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 11.39 ตร.กม. (4.40 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 40,096
 • ความหนาแน่น 3,520 คน/ตร.กม. (9,100 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ mosurin.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก
วัดบูรพาราม

เทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ 454 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ 11.39 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองสุรินทร์มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ - ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ถึงหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันออก - จากหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3 และหลัก เขตที่ 4 ติดกับตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศใต้ - จากหลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5 หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันตก - จากหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 8 และหลักเขตที่ 9 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายนามนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์[แก้]

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือน มีนาคม 2550 เทศบาลเมืองสุรินทร์มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 40,289 คน แบ่งเป็นชาย 18,920 คน หญิง 21,369 คน จำนวนบ้าน 13,946 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,537 คน/ ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 27,702 คน

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้น มีจำนวน 32 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านถนน
 • ชุมชนศรีจุมพล
 • ชุมชนโพธิ์ทอง
 • ชุมชนไตรรงค์
 • ชุมชนสระโบราณ
 • ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
 • ชุมชนบำรุงราษฎร์
 • ชุมชนเทพสุนทร
 • ชุมชนหลังตลาด
 • ชุมชนทุ่งโพธิ์
 • ชุมชนดองกะเม็ด
 • ชุมชนพรหมเทพ
 • ชุมชนโพธิ์ร้าง-โพธิ์กลาง
 • ชุมชนศรีไผทสมันต์
 • ชุมชนศาลาลอย
 • ชุมชนเกาะลอย
 • ชุมชนปอยปริง-ปอยหลวง
 • ชุมชนสุรินทร์ภักดี
 • ชุมชนประทุมเมฆ
 • ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์
 • ชุมชนหมอกวน
 • ชุมชนตาดอก
 • ชุมชนศรีบัวราย
 • ชุมชนหนองบัว
 • ชุมชนโดนไข
 • ชุมชนศรีดอกจาน
 • ชุมชนศรีเทพ
 • ชุมชนบูรพาราม
 • ชุมชนมั่งมีศรีสุข
 • ชุมชนปัทมานนท์
 • ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 2
 • ชุมชนโนงปรีง

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ทางราง[แก้]

ทางอากาศ[แก้]