เทศบาลเมืองสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาล
ทม.สระแก้ว.jpg
Sa Kaeo
คำขวัญ: ศาลเจ้าพ่อสระแก้วศักดิ์สิทธิ์
เรืองฤทธิ์หลวงพ่อทอง
ถิ่นเรืองรองสระแก้ว – สระขวัญ
ปูชนียสถานศาลหลักเมือง
ประเทศ  ไทย
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว
ที่อยู่ ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายตระกูล สุขกูล
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 17,613
 • ความหนาแน่น 629.04 คน/ตร.กม. (1,629.2 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 3742 1375
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสระแก้ว
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติเทศบาลเมืองสระแก้ว[แก้]

สระน้ำโบราณ 2 สระ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ. 2324 อันมีความสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งแห่งนี้ จนได้รับการขนานนามว่า “สระแก้ว สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์

ในอดีต สระแก้วมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านตรวจคนและสินค้า เข้า-ออก โดยมี่ข้าราชการตำแหน่งนายกกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า “กิ่งอำเภอสระแก้ว” ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า “อำเภอสระแก้ว” ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ สุขาภิบาลสระแก้ว จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยขยายรากฐานแห่งงานพัฒนาสู่เทศบาลเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2537 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2538 และจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันกาลเวลาได้เป็นตัวสั่งสมประสบการณ์ จนกลายเป็นความพร้อมของเทศบาลเมืองสระแก้วในการเดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองอย่างสุดกำลังความสามารถ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองสระแก้ว มีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.หนองบอน และอบต.ท่าเกษม

ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.สระขวัญ อบต.สระแก้ว และอบต.ท่าเกษม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ท่าเกษม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.สระแก้ว

พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนสระแก้ว ตั้งอยู่ที่58 ถนนสุวรรณศร ตำบาลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา อยู่ข้างวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ที่ตั้ง ถนนสุวรรณศร ตำบาลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง
 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 • โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 1. โรงเรียนสระแก้ว
 2. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
 4. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
 5. โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
 6. โรงเรียนชุมชนพัฒนา

เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว[แก้]

ได้แบ่งออกเป็น 18 ชุมชนย่อย ดังนี้

ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ

ชุมชนย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที.

ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย

ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน

ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์

ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ

ชุมชนย่อยที่ 7 ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง

ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านเนินรัตนะ 1 (เนินกลอย)

ชุมชนย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา

ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านเนินรัตนะ 2 (หลังวัด)

ชุมชนย่อยที่ 11 สระแก้ว - สระขวัญ

ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน

ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน

ชุมชนย่อยที่ 14 บ้านลัดกระสัง

ชุมชนย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ

ชุมชนย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว

ชุมชนย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง

ชุมชนย่อยที่ 18 เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ชุมชนย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร

ชุมชนย่อยที่ 20 สระแก้ว - สระขวัญ 2


อ้างอิง[แก้]

 • พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๗