เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บ้านโป่ง
เทศบาลเมือง
คำขวัญ: เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม
ประเทศ ไทย
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอ บ้านโป่ง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสุทิน โฆษพงศา
พื้นที่
 • ทั้งหมด 2.91 ตร.กม. (1.12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 21,587
 • ความหนาแน่น 7,418.2 คน/ตร.กม. (19,213 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ http://www.banpong.go.th/ www.banpong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากเมืองราชบุรี ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรี และเป็นศูนย์กลางในการเดินทางระหว่าง จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมเรียกว่าตำบลบ้านโป่ง ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งตำบลบ้านโป่งขึ้นเป็นสุขาภิบาลบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านโป่งขึ้นใหม่เป็นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 โดยในเริ่มแรก (สมัยเริ่มการ) กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ง นายบุญ เชาว์ฉลาด เป็นนายกเทศมนตรี มีขุนดำเนินสวัสดิ์ และนายบุญนาค กลิ่นหอม เป็น มนตรี (เทศมนตรี) เพื่อเข้ามาบริหารงานกิจการของเทศบาลเป็นคณะแรก

"สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง" เดิมตั้งอยู่ระหว่างที่ว่าการ อำเภอบ้านโป่งกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบ้านโป่ง และต่อมาในสมัย นายกิจ ทรัพย์เย็น เป็นนายกเทศมนตรี ได้พิจารณาเห็นว่าสำนักงานเทศบาลคับแคบ จึงได้ซื้อที่ดินริมถนนทรงพล (ตรงข้ามกับวัดดอนตูม) สร้างเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งขึ้น เป็นอาคารแบบทันสมัย 2 ชั้น เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 และเมื่อปี พ.ศ.2530 ในสมัย นายพยุง เจริญสุข เป็นนายกเทศมนตรี ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเป็นอาคาร 4 ชั้น เชื่อมกับอาคาร 2 ชั้น และในปี พ.ศ.2541 ในสมัย นายวัฒนา เจษฎิฐิติกุล เป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำการรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น และก่อสร้างใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้นต่อเชื่อมกับอาคาร 4 ชั้นเดิม แล้วเสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูปพระนารายณ์ ทรงเสือ เพราะเมืองบ้านโป่ง เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือและเสือป่า ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และทรงฝึกเสือป่าและลูกเสือ ตลอดจนฝึกซ้อมรบในบริเวณเมืองบ้านโป่ง ประกอบกับ พระองค์ทรงพระราชสมภพ ในวันเสาร์ และเทวดาประจำวันเสาร์ คือ พระนารายณ์ทรงเสือเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาลฯจึงกำหนดดวงตราสัญลักษณ์ขึ้นเป็นรูปพระนารายณ์ทรงเสือ

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มีจำนวนประชากร 21,587 คน ปี 2552

พื้นที่อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มีพื้นที่ครอบคลุม 1 ตำบลคือ ตำบลบ้านโป่ง มีพื้นที่รวม 2.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,819 ไร่

 • ทิศเหนือ ติดตำบลปากแรตและตำบลท่าผา
 • ทิศใต้ ติดตำบลสวนกล้วย
 • ทิศตะวันออก ติดตำบลปากแรต
 • ทิศตะวันตก ติดแม่น้ำแม่กลอง

ชุมชนภายในเขตเทศบาล[แก้]

ชุมชนภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 20 ชุมชน ประกอบด้วย

 1. ชุมชนหลวงสิทธิ์เทพการ
 2. ชุมชนหลังโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 3. ชุมชนซอยโรงธูป
 4. ชุมชนบ้านไทยสามัคคี
 5. ชุมชนประชาร่วมใจ – บ้านโป่งใหม่
 6. ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ศิริทวี 1)
 7. ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ศิริทวี 2)
 8. ชุมชนซอยบุญทำดี
 9. ชุมชนค่ายหลวงพัฒนา
 10. ชุมชนสิทธิกิจพัฒนา
 11. ชุมชนไกรฤกษ์
 12. ชุมชนหมู่บ้านลาภอนันต์
 13. ชุมชนหน้าวัดดอนตูม
 14. ชุมชนหมู่บ้าน ซี.เค.1
 15. ชุมชนหมู่บ้าน ซี.เค.2
 16. ชุมชนหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย
 17. ชุมชนบุญญลักษณ์
 18. ชุมชนหลังโรงพิมพ์ผดุงศิลป์
 19. ชุมชนมายเฮาส์
 20. ชุมชนโรงเรียนดุสิตวิทยา

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]