ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลไชยมนตรี

พิกัด: 8°23′42.5″N 99°54′41.7″E / 8.395139°N 99.911583°E / 8.395139; 99.911583
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลไชยมนตรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chai Montri
ตำบลไชยมนตรีตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลไชยมนตรี
ตำบลไชยมนตรี
พิกัด: 8°23′42.5″N 99°54′41.7″E / 8.395139°N 99.911583°E / 8.395139; 99.911583
ประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.042 ตร.กม. (9.283 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด6,583 คน
 • ความหนาแน่น273.81 คน/ตร.กม. (709.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80000
รหัสภูมิศาสตร์800113
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การปกครอง
 • นายกเชาวลิต สุพรัตน์
รหัส อปท.06800111
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7535 4000, 08 6470 8484
เว็บไซต์www.chaimontree.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ไชยมนตรี เป็นตำบลหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะพื้นที่เป็นราบลูกคลื่นลาดเอียงมาทางทิศตะวันออก มีคลองท่าดี (คลองหนองบัว) ไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนาข้าว ค้าขาย และรับราชการ การเดินทางมาตำบลไชยมนตรีใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013

ประวัติ[แก้]

ตำบลไชยมนตรี เดิมเป็นแขวงกลางไชยมนตรี มีกิ่งแขวงกลางอยู่ 1 กิ่ง อยู่ที่ตำบลกุแหระ ปัจจุบันคือ อำเภอทุ่งใหญ่ เจ้าแขวงเดิมชื่อ ขุนอินมนตรี รองหัวหน้าแขวงชื่อ นายสงค์ เชตวัฬมาสมัยปี พ.ศ. 2444 ได้ยุบกิ่งและได้ตั้งอำเภอเมืองนครขึ้น และ นายชิด เชตวัน เป็นกำนันไชยมนตรี คนแรก มีนายนุ้ย เป็นเสมียนประจำแขวง หลังจากนายชิดออกจากกำนันแล้ว ได้แต่งตั้งนายเมือง จรพงศ์ เป็นกำนันตำบลไชยมนตรีแทน แล้วได้แยกหมู่บ้านเป็น 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพระเขียน หมู่ที่ 2 นายชิด อาจสมโภช หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่ฉิม หมู่ที่ 4 นายช่วย หมู่ที่ 5 นายเมือง หมู่ที่ 6 นายตุด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 อยู่บ้านนาเมา นายเมืองเป็น กำนันอยู่ประมาณ 15 ปี ท่าได้เกษียณอายุ ต่อมาได้ตั้งนายจำรูญ สุวรรณโรจน์ เป็นกำนันอยู่ประมาณ 2 ปี นายจำรูญได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นได้มีการเลือกตั้งกำนันคนใหม่แทน ช่วงนั้นได้มีปลัดพัน รัตนวิเชียร มาที่วัดพระเขียนได้ประชุมชาวบ้าน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2483 ให้คนไปตามครูจาบ สินภิบาล มาเพื่อจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้มีชาวบ้านคัดค้าน แต่ต่อมานายบัว คนบ้านใหญ่ ได้ไปหา นายสงค์ จรพงศ์ มาที่วัด และได้มีการแต่งตั้ง นายสงค์ จรพงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ช่วงนั้นนายเขียน ถาวระ เป็นกำนันอยู่หมู่ที่ 6 โดยมีนายคลิ้ง ภิญโญ เป็นเสมียน

ต่อมาตำบลไชยมนตรี ถูกยุบให้รวมกับตำบลกำแพงเซา นายแป้น ดิษฐ์ถาพร เป็นกำนัน ต่อมานายแป้น ถูกคดีลักวัว และได้ ออกจากำนัน ขณะนั้น ขุนนิกร พรไพโรจน์ เป็นนายอำเภอ และได้ย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดที่อื่น ต่อมาได้มีร้อยโทเรือง สถานานนท์ มาเป็นนายอำเภอ แล้วได้เรียกนายสงค์ จรพงศ์ ไปรักษาการแทนกำนันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2488 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2489 นายสงค์ จรพงค์ ได้เป็นกำนัน และต่อมาเมื่อนายสงค์ จรพงศ์ ได้เป็นกำนันแล้ว ได้แยกหมู่บ้านของตำบลไชยมนตรี เป็น 5 หมู่บ้าน และนายสงค์ได้เป็นกำนันตลอดจนเกษียณอายุเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2504 ต่อมาได้เลือกนายพริ้ม สุวรรณอาจ เป็นกำนัน อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี ต่อมานายแนม ภูมี ดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลไชยมนตรีแทน อยู่หมูที่ 3 และ นายปราโมทย์ สุนยานัย เป็นกำนัน อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี ในปัจจุบันนี้

ภูมิศาสตร์[แก้]

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านพระเขียน
 • หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว
 • หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพุ
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาป่า

สถานีอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านหนองบัว

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดทุ่งแย้
  • โรงเรียนวัดหนองบัว
  • โรงเรียนวัดน้ำรอบ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีทั้งหมด 3วัด คือ

 • วัดน้ำรอบ
 • วัดพระเขียน
 • วัดหนองบัว

แหล่งน้ำ[แก้]

 • คลองท่าดี
 • คลองชะมวง
 • หนองขุม
 • คลองบอด
 • วังรัก
 • หนองไทร
 • หนองคล้า
 • หนองเตย
 • หนองยายอ้ำ
 • หนองคล้า
 • หนองสองเมือง
 • หนองนานนท์
 • คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 3 สาย

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบลไชยมนตรี
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลไชยมนตรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]