องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
คำขวัญ: 
นาข้าวสดใส ปูไข่มากหลาย กะปิมากมาย หาง่ายกุ้งปลา มุ่งรักษาป่าชายเลน
พิกัด: 8°24′47.4″N 100°03′26.2″E / 8.413167°N 100.057278°E / 8.413167; 100.057278พิกัดภูมิศาสตร์: 8°24′47.4″N 100°03′26.2″E / 8.413167°N 100.057278°E / 8.413167; 100.057278
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การปกครอง
 • นายกพิพัฒน์ ทุมรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด45.96 ตร.กม. (17.75 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด6,550 คน
 • ความหนาแน่น142.51 คน/ตร.กม. (369.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06800114
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7546 6263-4
เว็บไซต์www.tharai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ตำบลท่าไร่ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็น นิติบุคคล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อระหว่าง ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4013 (นครศรีฯ - ปากพนัง) ผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลและสำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 41 สาย

ประวัติ[แก้]

ตำบลท่าไร่ เป็นตำบลหนึ่ง ในจำนวน 13 ตำบล ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ชื่อว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่” เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ระดับชั้น 5 ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (แห่งใหม่ ตำบลปากพูน) ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,725 ไร่

ภูมิศาสตร์[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เป็นพื้นที่ราบเอียงไปทางทิศ ตะวันออกสู่อ่าวปากพนัง (อ่าวไทย) มีคลองธรรมชาติหลายสายผ่านในตำบลได้แก่ คลองปากนคร (หัวตรุด) ผ่านทางตอนเหนือของตำบล คลองไม้เสียบผ่านทางตะวันตกของตำบล , คลองบางใหญ่(บ้านบางพุทรา)ผ่านทางตอนล่างของตำบล , คลองบางควายผ่านทางตอนกลางของตำบล และมีเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช - ปากพนัง)

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน ฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.58 องศาเซลเซียส แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู

 • ฤดูร้อนระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล
 • ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านท่าไร่
 • หมู่ที่ 2 บ้านไร่บน
 • หมู่ที่ 3 บ้านบางหลวง
 • หมู่ที่ 4 บ้านนารีประดิษฐ์
 • หมู่ที่ 5 บ้านบางพุทรา
 • หมู่ที่ 6 บ้านบางกระบือ

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดโพธาราม
  • โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
  • โรงเรียนบ้านบางหลวง
  • โรงเรียนบ้านบางกระบือ

วัด[แก้]

 • วัดราษฏร์เจริญ
 • วัดศิริวัฒนาราม (วัดหัวตรุด)
 • สำนักสงฆ์บ้านบางหลวง
 • สำนักสงฆ์บ้านบางกระบือ

สถานีอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านบางกระบือ
 • สถานีอนามัยบ้านปากนคร

อ้างอิง[แก้]