เทศบาลเมืองหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หนองคาย
Nong Khai
เทศบาลเมือง
ด้ายซ้าย : หลวงพ่อพระใส,ตลาดท่าเสด็จ,พระธาตุกลางน้ำ ด้านขวา : ศาลาแก้วกู่,แลนด์มาร์คเมืองหนองคาย,การฟ้อนรำบายศรีเมือง,สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ด้ายซ้าย : หลวงพ่อพระใส,ตลาดท่าเสด็จ,พระธาตุกลางน้ำ ด้านขวา : ศาลาแก้วกู่,แลนด์มาร์คเมืองหนองคาย,การฟ้อนรำบายศรีเมือง,สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ตราอย่างเป็นทางการของหนองคาย
ตรา
คำขวัญ: วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ประเทศ  ไทย
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ เมืองหนองคาย
ที่ตั้ง เลขที่ 252 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี กำภล เมืองโคตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด 35.15 ตร.กม. (13.57 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2560)
 • ทั้งหมด 47,949
 • ความหนาแน่น 1,549 คน/ตร.กม. (4,010 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 4399
โทรศัพท์ 0 4242 0574
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองหนองคาย
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองหนองคายจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร[1] ต่อมาคงเหลือประมาณ 3.2 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากเขตเทศบาลส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ำโขง เมื่อถึงฤดูฝนระดับน้ำขึ้นสูงและเชี่ยวมาก เป็นเหตุให้ริมตลิ่งพังลงน้ำ จึงทำให้พื้นที่ของเทศบาลน้อยลงทุกปี[ต้องการอ้างอิง]

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายเดิมตั้งอยู่ถนนมีชัย โดยเช่าห้องแถวชั้นเดียวอยู่ติดกับบ้านพักปลัดจังหวัดทางด้านตะวันออก ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (ปัจจุบันได้รื้อออกปลูกสร้างใหม่เป็นอาคารพาณิชย์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ปัจจุบัน เลขที่ 251 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งเป็นอาคารโรงเรียนช่างไม้ของเทศบาล

ในปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างสำนักงานใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ทรงไทย ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ จากเงินกู้ ก.ส.ท. 420,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ขอขยายเขตจากเดิม 3.2 ตารางกิโลเมตรเป็น 35.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 ตำบล คือ ตำบลในเมือง ตำบลมีชัย บางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย บางส่วนของตำบลหาดคำ ตำบลกวนวัน ตำบลเมืองหมี และบางส่วนของตำบลหนองกอมเกาะ ประกอบด้วย 42 ชุมชน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ภาพถ่ายมุมสูงเมืองหนองคายบริเวณตัวเมือง

เทศบาลเมืองหนองคายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองหนองคายมีเนื้อที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ ตำบลในเมืองและตำบลมีชัยทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย ตำบลกวนวัน ตำบลหาดคำ ตำบลหนองกอมเกาะ และตำบลเมืองหมี ประกอบด้วย 42 ชุมชน ดังนี้

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ชุมชน ตำบลที่ตั้งชุมชน
1. ชุมชนมีชัย(คุ้มมีชัย) ในเมือง
2. ชุมชนชัยพร(คุ้มชัยพร) ในเมือง
3. ชุมชนหายโศก(คุ้มหายโศก) ในเมือง
4. ชุมชนศรีชมชื่น(คุ้มศรีชมชื่น) ในเมือง
5. ชุมชนศรีสะเกษ-ศรีเมือง(คุ้มศรีสะเกษ)และ(คุ้มศรีเมือง) ในเมือง
6. ชุมชนศรีคุณเมือง-ลำดวน(คุ้มศรีคุณเมือง)และ(คุ้มลำดวน) ในเมือง
7. ชุมชนศรีสุมังคล์(คุ้มศรีสุมังคล์) ในเมือง
8. ชุมชนโพธิ์ชัย-ศรีบุญเรือง(คุ้มโพธิ์ชัย)และ(คุ้มศรีบุญเรือง) ในเมือง
9. ชุมชนหอก่อง(คุ้มหอก่อง) ในเมือง
10. ชุมชนยอดแก้ว(คุ้มยอดแก้ว) ในเมือง
11. ชุมชนสระแก้ว(คุ้มสระแก้ว) ในเมือง
12. ชุมชนโพธิ์ศรี(คุ้มโพธิ์ศรี) ในเมือง
13. ชุมชนป่าหลวง(คุ้มป่าหลวง) ในเมือง
14. ชุมชนป่าพร้าว(คุ้มป่าพร้าว) ในเมือง
15. ชุมชนวัดธาตุ(คุ้มวัดธาตุ) ในเมือง
16. ชุมชนจอมมณี มีชัย
17. ชุมชนมีชัยเหนือ มีชัย
18. ชุมชนดอนแดงเหนือ มีชัย
19. ชุมชนดอนแดงใต้ มีชัย
20. ชุมชนดอนโพธิ์ มีชัย
21. ชุมชนบ้านเหล่า มีชัย
22. ชุมชนโคกแมงเงา-สามัคคี มีชัย
23. ชุมชนดอนกลาง มีชัย
24. ชุมชนเนินพระเนาว์ โพธิ์ชัย
25. ชุมชนดอนมน โพธิ์ชัย
26. ชุมชนบ่อหิน โพธิ์ชัย
27. ชุมชนเนินสวรรค์ โพธิ์ชัย
28. ชุมชนกุดแห่ โพธิ์ชัย
29. ชุมชนหนองบัว กวนวัน
30. ชุมชนหนองบัวทอง กวนวัน
31. ชุมชนวัดธาตุใต้ หาดคำ
32. ชุมชนสามัคคี หาดคำ
33. ชุมชนดอนสวรรค์ หาดคำ
34. ชุมชนเนินหงส์ทอง หาดคำ
35. ชุมชนจอมเสด็จ หาดคำ
36. ชุมชนสวนอ้อย หาดคำ
37. ชุมชนหนองไผ่ หาดคำ
38. ชุมชนดอนดู่ หนองกอมเกาะ
39. ชุมชนนาไก่ หนองกอมเกาะ
40. ชุมชนนาทา-โนนธาตุ หนองกอมเกาะ
41. ชุมชนหนองขาม หนองกอมเกาะ
42. ชุมชุนหนองเดิด เมืองหมี

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายประกอบด้วย 42 ชุมชน ซึ่งใน 42 ชุมชนนี้ ชุมชนที่อยู่บริเวณเขตตำบลในเมืองทั้งหมด และตำบลหาดคำบางส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "คุ้ม" ซึ่งคำว่า "คุ้ม" นั้นหมายถึงหมู่บ้านหรือชุมชนนั่นเอง

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ดวงตราเทศบาลเมืองหนองคายเป็นดวงตรารูปวงกลมซ้อนกันสองชั้นวงในด้านขวามือมีรูปกอไผ่อยู่ในหนองน้ำด้านซ้ายมือมีรูปพระธาตุ ตรงกลางมีหนองน้ำและดอกบัว ด้านหลังมีภูเขาและก้อนเมฆอยู่ ส่วนวงนอกมีข้อความรอบรูปด้านบนว่า "เทศบาลเมืองหนองคาย" และด้านล่างมีข้อความว่า "จังหวัดหนองคาย"

การท่องเที่ยว[แก้]

พระธาตุหนองคาย

การท่องเที่ยวของเมืองหนองคายโดยหลักแล้วมาจากการเป็นจุดแวะพักกลางทางช่วงสั้น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปและกลับจากประเทศลาว และตามเส้นทางทางหลวงสายสำคัญจะเป็นที่ตั้งของร้านค้า ธนาคาร และร้านทองจำนวนมาก ใจกลางเมืองมีตลาดท่าเสด็จหรือที่นิยมเรียกกันว่า "ตลาดอินโดจีน" เป็นแหล่งรวมสินค้าที่พลุกพล่านและมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังจะได้รับความสะดวกสบายจากที่พักหลากหลายรูปแบบที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตั้งแต่ห้องพักราคาประหยัดไปจนถึงโรงแรมระดับนานาชาติอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองหนองคาย ได้แก่

  • อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่จำลองขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรม) ส่วนอนุสาวรีย์ดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่ในสถานีตำรวจภูธรหนองคาย เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี พ.ศ. 2429
  • วัดโพธิ์ชัย เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย
  • หาดจอมมณี หรือ "พัทยาอีสาน" เป็นหาดทรายริมแม่น้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร เกิดขึ้นเฉพาะช่วงหน้าแล้ง
  • ถนนคนเดินเมืองหนองคาย เป็นงานถนนคนเดินที่เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00น.-22.00น.ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขง ตั้งแต่ท่าเทียบเรือหายโศก ถึง ตลาดท่าเสด็จ(ด้านหลังของตลาด)ภายในงานถนนคนเดินมีการจำหน่ายสินค้า Otop งานหัตถกรรม งานศิลปะ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปและยังมีการแสดงดนตรี การละเล่นและศิลปะพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค กิจกรรมของเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
  • แลนด์มาร์คเมืองหนองคาย เป็นจุดสังเกต (Landmark) แห่งใหม่ของเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ที่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนริมโขง อยู่ระหว่างวัดลำดวนถึงวัดศรีสุมังคล์
  • ศาลาแก้วกู่ หรือ "วัดแขก" เป็นอุทยานจัดแสดงประติมากรรมทางศาสนา ผลงานของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณและประติมากร ท่านได้สร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ พญานาค 7 เศียร และรูปปั้นคนครึ่งสัตว์ในตำนาน และนางอัปสรโดยผสมผสานระหว่างแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูเข้าด้วยกัน
  • พระธาตุหล้าหนอง หรือ "พระธาตุกลางน้ำ" เดิมเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของฝั่งไทย แต่ตลิ่งได้พังลงไปในปี พ.ศ. 2160 ทำให้พระธาตุหล้าหนองจมลงไปเกือบจะอยู่กึ่งกลางของแม่น้ำโขง ปัจจุบันได้สร้างพระธาตุหล้าหนองจำลองขึ้นมา
  • ตลาดสินค้าอินโดจีน หรือ "ท่าเสด็จ" หรือ "ท่าด่าน"

นอกจากนี้ หลายปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหนองคายและสถานที่อื่น ๆ ในจังหวัดหนองคายได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระหว่างเทศกาลวันออกพรรษา (ซึ่งเป็นช่วงเวลาเฉพาะที่ลูกไฟลึกลับหรือ "บั้งไฟพญานาค" จะพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขง) โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น

การศึกษา[แก้]

อาคาร ๔ (เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา

เทศบาลเมืองหนองคายมีสถาบันการศึกษาในสังกัดดังนี้

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°52′49″N 102°44′42″E / 17.88028°N 102.74500°E / 17.88028; 102.74500