เทศบาลเมืองแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เทศบาล
คำขวัญ: แม่โจ้เมืองน่าอยู่
เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ
รักจารีตประเพณีเป็นเมืองดีชีวิตมีสุข
ประเทศ  ไทย
จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ สันทราย
ที่ตั้ง เลขที่ 15 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด 19.46 ตร.กม. (7.51 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2554)
 • ทั้งหมด 19,717
 • ความหนาแน่น 1,013 คน/ตร.กม. (2,620 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 5349 8621
โทรสาร 0 5349 8766
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 3 ตำบล คือ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม และตำบลป่าไผ่ จำนวน 15 หมู่บ้าน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เดิมเป็นสุขาภิบาลแม่โจ้ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่โจ้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542[1] และได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองจ๊อม และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก ติดต่อเทศบาลตำบลหนองหาร และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เขตการปกครอง[แก้]

ครอบคลุมบางส่วนของ 3 ตำบล คือ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม และตำบลป่าไผ่ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่

 • ตำบลหนองหาร
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห
หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง (บางส่วน)
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเกี๋ยง
หมู่ที่ 4 บ้านแม่โจ้
หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์นิคม
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่าเก็ด
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหมื่นน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ (บางส่วน)
หมู่ที่ 11 บ้าไร่สหกรณ์
หมู่ที่ 12 บ้านแม่โจ้ใหม่
 • ตำบลหนองจ๊อม
หมู่ที่ 4 บ้านแพะป่าห้า (บางส่วน)
หมู่ที่ 7 บ้านศรีสหกรณ์
 • ตำบลป่าไผ่
หมู่ที่ 5 บ้านแม่แก้ดน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านหลิ่งมื่น
หมู่ที่ 13 บ้านพัฒนาทรายแก้ว


ประชากร[แก้]

ปัจจุบัน เทศบาลเมืองแม่โจ้มีประชากรทั้งหมด 24,445 คน แบ่งเป็น ชาย 10,764 คน หญิง 13,681 คน ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558[2]

ประชากรเทศบาลเมืองแม่โจ้แบ่งตามปี
2546 2549 2552 2555 2558
17,222 17,926 17,813 20,683 24,445
อ้างอิง: [3]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การคมนาคม[แก้]

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้


 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาอุดมศึกษา
 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การสาธารณสุข[แก้]

สถานประกอบการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]