เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง
สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
ตรา
คำขวัญ: 
เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาใฝ่เรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำประเพณี ประชาชีอยู่ดีมีสุข
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอร่อนพิบูลย์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีไพโรจน์ อำนักมณี
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.66 ตร.กม. (9.52 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,477 คน
 • ความหนาแน่น180.04 คน/ตร.กม. (466.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801301
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 99 หมู่ 4 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์0 7544 9291
เว็บไซต์www.kctcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ 24.66 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเขาชุมทอง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านควนเกย หมู่ที่ 2 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมาก หมู่ที่ 4 บ้านตลาดเขาชุมทอง หมู่ที่ 5 บ้านเขาชุมทอง หมู่ที่ 6 บ้านไสเลียบ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ในเขตตำบลควนเกย ซึ่งความเป็นมาของคำว่า “ควนเกย” ตามตำนานกล่าวไว้ว่า มีเรือสำเภาใหญ่บรรทุกเงินทองมาเพื่อสร้างพระบรมธาตุ ในขณะแล่นเรือมาดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนหัวของเรือไปเกยควนทำให้อับปางลง ส่วนท้ายของเรือหักสะบั้น เรียกว่า “ท้ายสำเภา” ซึ่งขณะนี้เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนตรงกลางลำเรือก็หักเช่นกัน ชาวบ้านเรียกว่า “ บ้านลำหัก ” ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบลควนชุม ในปัจจุบันส่วนหัวของเรือมาเกยอยู่ที่ควน เรียกกว่า “ ควนเกย ” ส่วนเงินทองที่บรรทุกมากับเรือสำเภาดังกล่าว ถูกผู้คนนำไปกองไว้ที่ภูเขาเรียกว่า “ เขาชุมทอง ” ซึ่งอยู่ในเขตตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนหนึ่งของตำบลควนเกย เป็นสุขาภิบาลตำบลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และมีนายสนั่น บุญเมือง เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก เดิมสุขาภิบาลเขาชุมทอง ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512

สภาพทั่วไป[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว มังคุด เงาะ ทุเรียน ผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลาดุก ฯ เพระสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบ ทำให้มีทั้งการเพาะปลูกและการประมง เลี้ยงสัตว์

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ตำบลควนชุมและตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
 • ทิศใต้ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันออก ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
 • ทิศตะวันตก ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลเขาชุมทองประกอบด้วยชุมชน 11 ชุมชน

 • ชุมชนควนเกยพัฒนา
 • ชุมชนควนเกยร่วมใจ
 • ชุมชนสวนทุเรียนพัฒนา
 • ชุมชนศรีอาชาพัฒนา
 • ชุมชนตลาดเขาชุมทอง
 • ชุมชนบนควนพัฒนา
 • ชุมชนเทพมงคลร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนหนองมากพัฒนา
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนชุมทางเขาชุมทอง
 • ชุมชนไสเลียบร่วมใจพัฒนา

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านควนเกย

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
 • โรงเรียนวัดควนเกย
 • โรงเรียนบ้านหนองมาก
 • โรงเรียนวัดเทพมงคล
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดควนเกย
 • วัดเทพมงคล
 • วัดศรีอาชา
 • วัดห้วยจิก

การขนส่ง[แก้]