เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
ตรา
คำขวัญ: เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาใฝ่เรียนรู้
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
น้อมนำประเพณี ประชาชีอยู่ดีมีสุข
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายไพโรจน์ อำนักมณี
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.66 ตร.กม. (9.52 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,477
 • ความหนาแน่น180.04 คน/ตร.กม. (466.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
99 หมู่ 4 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์0 7544 9291
เว็บไซต์http://www.kctcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ 24.66 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเขาชุมทอง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านควนเกย หมู่ที่ 2 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมาก หมู่ที่ 4 บ้านตลาดเขาชุมทอง หมู่ที่ 5 บ้านเขาชุมทอง หมู่ที่ 6 บ้านไสเลียบ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ในเขตตำบลควนเกย ซึ่งความเป็นมาของคำว่า “ควนเกย” ตามตำนานกล่าวไว้ว่า มีเรือสำเภาใหญ่บรรทุกเงินทองมาเพื่อสร้างพระบรมธาตุ ในขณะแล่นเรือมาดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนหัวของเรือไปเกยควนทำให้อับปางลง ส่วนท้ายของเรือหักสะบั้น เรียกว่า “ท้ายสำเภา” ซึ่งขณะนี้เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนตรงกลางลำเรือก็หักเช่นกัน ชาวบ้านเรียกว่า “ บ้านลำหัก ” ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบลควนชุม ในปัจจุบันส่วนหัวของเรือมาเกยอยู่ที่ควน เรียกกว่า “ ควนเกย ” ส่วนเงินทองที่บรรทุกมากับเรือสำเภาดังกล่าว ถูกผู้คนนำไปกองไว้ที่ภูเขาเรียกว่า “ เขาชุมทอง ” ซึ่งอยู่ในเขตตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนหนึ่งของตำบลควนเกย เป็นสุขาภิบาลตำบลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเขาชุมทอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และมีนายสนั่น บุญเมือง เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก เดิมสุขาภิบาลเขาชุมทอง ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 สมัยนายเชิญ ตราชู เป็นนายอำเภอร่อนพิบูลย์ และเป็นนายอำเภอคนที่ 19 ของร่อนพิบูลย์

สภาพทั่วไป[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว มังคุด เงาะ ทุเรียน ผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลาดุก ฯ เพระสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบ ทำให้มีทั้งการเพาะปลูกและการประมง เลี้ยงสัตว์

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ตำบลควนชุมและตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
 • ทิศใต้ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันออก ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
 • ทิศตะวันตก ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลเขาชุมทองประกอบด้วยชุมชน 11 ชุมชน

 • ชุมชนควนเกยพัฒนา
 • ชุมชนควนเกยร่วมใจ
 • ชุมชนสวนทุเรียนพัฒนา
 • ชุมชนศรีอาชาพัฒนา
 • ชุมชนตลาดเขาชุมทอง
 • ชุมชนบนควนพัฒนา
 • ชุมชนเทพมงคลร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนหนองมากพัฒนา
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนชุมทางเขาชุมทอง
 • ชุมชนไสเลียบร่วมใจพัฒนา

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านควนเกย

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
 • โรงเรียนวัดควนเกย
 • โรงเรียนบ้านหนองมาก
 • โรงเรียนวัดเทพมงคล
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดควนเกย
 • วัดเทพมงคล
 • วัดศรีอาชา
 • วัดห้วยจิก

สถานที่สำคัญ[แก้]