เทศบาลตำบลพรหมโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลพรหมโลก
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลพรหมโลก
ตรา
คำขวัญ: 
สาธารณูปโภคเพียงพอ สืบต่อวัฒนธรรม
เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีรณชัย คีรีเพ็ชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.92 ตร.กม. (4.99 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,835 คน
 • ความหนาแน่น510.76 คน/ตร.กม. (1,322.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800202
ที่อยู่
สำนักงาน
333 ถนนวิริยานุศาสน์ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์0 7539 6163
เว็บไซต์http://www.promlokcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลพรหมโลก มีพื้นที่ 12.92 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ หมู่ที่ 1,2 (ทั้งหมด) 3,4,5,8 (บางส่วน) ของตำบลพรหมโลก และหมู่ที่ 1,2 (ทั้งหมด) 3,4 (บางส่วน) ของตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

พรหมโลก เป็นชื่อตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอเมือง ซึ่งในท้องที่นี้มีเทือกเขานครศรีธรรมราช (เทือกเขาหลวง) ทอดผ่านและมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง โดยหนึ่งในจำนวนนี้คือ น้ำตกพรหมโลก โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ตั้งชื่อ ซึ่งมีความหมายว่า เป็นน้ำตกในโลกแห่งพรหม เมื่อมีการกำหนดเขตการปกครองท้องที่ เมื่อ พ.ศ. 2462 ทางราชการจึงได้เอาชื่อน้ำตกมาเป็นชื่อตำบล เรียกว่า ตำบลพรหมโลก และต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2517 ได้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้รวมตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ และตำบลอินคีรี เข้าเป็น กิ่งอำเภอพรหมคีรี โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญวัดพรหมโลก เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นการชั่วคราว ซึ่งอยู่ในท้องที่ ตำบลพรหมโลก และได้ยกฐานะเป็น อำเภอพรหมคีรี ขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 มีพื้นที่ 12.92 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ หมู่ที่ 1,2 (ทั้งหมด) 3,4 (บางส่วน) ของตำบลบ้านเกาะ ก่อนยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 12.92 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรในปัจจุบัน (ณ เดือนเมษายน 2551) จำนวน 6,599 คน แยกเป็นเพศชาย 3,259 คน เพศหญิง 3340 คน จำนวนครัวเรือน 1,987 ครัวเรือน

สภาพทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลพรหมโลก มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีคลองไหลผ่านในพื้นที่ของเทศบาลจำนวน 2 สาย ได้แก่ คลองปลายอวน และคลองนอกท่า ซึ่งมีต้นแหล่งน้ำจากเทือกเขาหลวง เทศบาลตำบลพรหมโลกตั้งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย ทางทิศตะวันออก ประมาณ 40 กิโลเมตร เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร ซึ่งมีเทือกเขานครศรีธรรมราช อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภูมิอากาศในเขตเทศบาลจึงมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน กล่าวคือ ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล ส่วนฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นช่วงที่ฝนตกหนาแน่น

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลพรหมโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านเกาะและตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
 • ทิศใต้ ติดต่อ เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอลานสกา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอพิปูน

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลพรหมโลกประกอบด้วยชุมชน 13 ชุมชน

 1. ชุมชนพรุชนเหนือ
 2. ชุมชนปลายอวนบน
 3. ชุมชนสวนจันทร์ศรี
 4. ชุมชนพรุชนใต้
 5. ชุมชนปลายอวนล่าง
 6. ชุมชนห้วยหยี
 7. ชุมชนนาเลน
 8. ชุมชนตลาดนอกท่า
 9. ชุมชนบ้านหลังเขา
 10. ชุมชนหน้าเขาขุนพนม
 11. ชุมชนตลาดศุกร์
 12. ชุมชนเขาปูน
 13. ชุมชนบ้านปีก

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านน้ำแคบ
 • สถานีอนามัยบ้านนาเสน

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
 • โรงเรียนวัดพรหมโลก
 • โรงเรียนวัดเขาปูน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลพรหมโลก มีทั้งหมด 3 วัด คือ

 • วัดเขาขุนพนม
 • วัดพรหมโลก
 • วัดเขาปูน

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ตลาดนอกท่า