เทศบาลเมืองอุทัยธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เทศบาล
คำขวัญ: เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรม เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่งามล้ำ และก้าวนำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี มนัญญา ไทยเศรษฐ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 8.2 ตร.กม. (3.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด 16,113
 • ความหนาแน่น 2,014 คน/ตร.กม. (5,220 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0 5651 1061
เว็บไซต์ http://www.uthaicity.go.th/ เว็บไซต์เทศบาลเมืองอุทัยธานี
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี เมืองแห่งลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จวบจนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อของเมืองอุทัยธานีก็ยังคงปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นกองทัพพม่า (แต่เดิมนั้นเมืองตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองฉางในปัจจุบัน) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอุดมไปครองเมืองอุทัยธานี จึงมีการสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังเพราะเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ มีชื่อเรียกว่าบ้านสะแกกรัง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านสะแกกรังจึงขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีความเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นเมืองใหญ่ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านสะแกกรังจึงถูกยกให้ขึ้นเป็นเมืองอุทัยธานี เริ่มแรกนั้นเมืองอุทัยธานีมีการปกครองแบบสุขาภิบาล จนกระทั่งในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 สุขาภิบาลอุทัยธานีจึงถูกยกฐานะให้เป็น “เทศบาลเมืองอุทัยธานี” จนถึงปัจจุบัน

เทศบาลเมืองอุทัยธานีเป็นเทศบาลขนาดกลาง ได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองอุทัยธานี ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช 2478 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478) เดิมมีพื้นที่ 2.8 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นพื้นที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2512

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนพื้นที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 222 กิโลเมตร และแยกเข้ามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทาง 238 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

1. ด้านทิศเหนือ[แก้]

ตั้งหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาขาดฟากเหนือตรงปลายถนนตอนที่บรรจบกับทางไปหมู่บ้านดอนขวาง เลียบตามริมถนนเขาขาดฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดระยะ 100 เมตร

2. ด้านทิศตะวันออก[แก้]

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนาน ระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะ 1,650 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาขาดฟากตะวันตก ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลอง พะเนียดน้อย ตามแนวถนนระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเขาขาดตามแนวเส้นตั้งฉากกับถนน ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง หลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งเหนือ ห่างจากปากคลองพะเนียดน้อยฝั่งตะวันออกตามแนวแม่น้ำ ระยะ 250 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงตั้งฉากกับริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งใต้ ระยะ 40 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นขนาน ระยะ 40 เมตร กับริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 10 ห่างจากเสาคอนกรีตปลายเขตเทศบาลเดิมระยะ 880 เมตร

3. ด้านทิศตะวันตก[แก้]

จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นขนาน ระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าช้าง ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนนท่าช้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 15 ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนท่าช้างฟากเหนือ ตรงปากทางไปหมู่บ้านดอนขวางข้างโรงเรียน-เมืองอุทัยธานีฟากตะวันตก จากหลักเขตที่ 17 เลียบตามริมทางไปหมู่บ้านดอนขวางฟากตะวันตกข้างโรงเรียน เมืองอุทัยธานี ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

4. ด้านทิศใต้[แก้]

จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางไปอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้านใต้ระยะ 40 เมตร และห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 313 ตอนอุทัยธานี-มโนรมย์ ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นขนาน ระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 313 ตอนอุทัยธานี-มโนรมย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมคลองท่าโพฝั่งใต้ระยะ 40 เมตร จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตร กับริมคลอง ท่าโพฝั่งใต้ ไปทาง ทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]