เทศบาลตำบลนาสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลนาสาร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลนาสาร
ตรา
คำขวัญ: 
บริหารแบบธรรมาภิบาล สาธารณูปโภค
สาธารณูปการดี สังคมมีคุณภาพ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพยงค์ สงวนถ้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด27.74 ตร.กม. (10.71 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด10,158 คน
 • ความหนาแน่น363.44 คน/ตร.กม. (941.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร
138 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7576 3265-6
เว็บไซต์http://www.nasan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลนาสาร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระพรหม ประมาณ 4 ก.ม. ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ม. อาชีพหลักของประชาชน ทำสวน/ทำไร่ และอาชีพเสริม ปลูกมันเทศ, ทำขนมแห้ง, ทำสวนผลไม้, เลี้ยงโค, ทำนา

ประวัติ[แก้]

คำว่า “นาสาร” มาจากซื่อของภูมิประเทศของตำบล คือเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลผลิต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะที่จะทำนา ปลูกข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้ผลผลิตที่เป็นข้าวสารที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ได้ชื่อของตำบลนี้ว่า “ตำบลนาสาร” ตำบลนาสาร ในสมัยก่อนได้มีการปกครองท้องที่โดยชื่อตำแหน่งกำนันจะเรียกว่า “ขุน” ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะเรียกว่า “หมื่น” ฉะนั้นกำนันตำบลนาสารจะเรียกว่า “ขุนนาสาร” ตำบลนาสารมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ 27.747 ตารางกิโลเมตร (17,341875.- ไร่) เนื้อที่ตำบลนาสารส่วนใหญ่รองรับอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “นาสาร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลนาสารตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลไชยมนตรี และตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพทั่วไปของ ต.นาสาร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังพื้นที่ สามารถปลูกพืชได้เพียงบางส่วน

ภูมิอากาศ[แก้]

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลนาสารแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ชุมชน ได้แก่

 • บ้านหนองลุง
 • บ้านมะม่วงตลอด
 • บ้านพระเพรง
 • บ้านมะม่วงขาว
 • บ้านหนองจระเข้
 • บ้านห้วยพระ
 • บ้านทุ่งปรัง

สถานศึกษา[แก้]

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
 • วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนวัดหนองแตน
 • โรงเรียนวัดมะม่วงขาว
 • โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
 • โรงเรียนวัดกัด
 • โรงเรียนวัดคันนาราม
 • โรงเรียนวัดพระเพรง
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลนาสาร มีทั้งหมด 6 วัด คือ

 • วัดมะม่วงตลอด
 • วัดกัด
 • วัดหนองแตน
 • วัดมะม่วงขาว
 • วัดคันนาราม
 • วัดพระเพรง

สถานพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง

สถานที่ราชการ[แก้]

 • สนง.ขนส่ง จ.นครศรีธรรมราช
 • แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีธรรมราช
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช
 • สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 • สนง.ชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช
 • สนง.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) นครศรีธรรมราช
 • สนง.การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
 • สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช
 • สนง.ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สนง.พัฒนาสังคม จ.นครศรีธรรมราช
 • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
 • สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
 • สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างอิง[แก้]