เทศบาลตำบลทุ่งสัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลทุ่งสัง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลทุ่งสัง
ตรา
คำขวัญ: 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  บริการชุมชน
เพื่อผลประโยชน์สู่ประชาชนชาวทุ่งสัง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีดาบตำรวจภาชโร เรืองสังข์
พื้นที่
 • ทั้งหมด44 ตร.กม. (17 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,673 คน
 • ความหนาแน่น125.90 คน/ตร.กม. (326.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสัง
24/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์075-758630
เว็บไซต์http://www.thungsung.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลทุ่งสัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอทุ่งใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง”เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ประกาศทั่วไป เล่มที่ 113ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมาและปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลทุ่งสัง มีตำนานเล่าว่าเคยมีพระยาคนหนึ่ง ชื่อว่า พระยาลอ มีนิสัยชอบล่าไก่ป่า(ไก่เถื่อน)เป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่งท่านได้ออกล่าไก่ป่า (ต่อไก่) โดยได้นำไก่ต่อเป็นไก่ที่ใช้ต่อไก่ป่าให้มาติดกับดัก(อุปกรณ์สำหรับต่อจับไก่ป่า) แล้วท่านได้แอบซ่อนตัวอยู่ใกล้ ๆเมื่อได้ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่ทันที่ไก่ป่าจะผ่านมา ก็ปรากฏว่าได้มีมุดสัง (มูสังหรืออีเห็น) เป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเสือ แต่ตัวเล็กกว่าเสือชอบกินไก่เป็นอาหารย่องเข้ามาตะครุบไก่ต่อของพระยาลอ เพื่อหมายจะกินเป็นอาหาร พระยาลอเห็นดังนั้นก็โกรธมาก จึงหยิบเอาไม้ทัง ขว้างไปถูกมุดสัง ชักดิ้นกระเสือกกระสน ทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทำให้ป่าแถบนั้นเตียนโล่งเป็นเนื้อที่กว้างขวาง กลายเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า ทุ่งสัง ส่วนไม้ทังนั้นได้กระเด็นไปกลายเป็นภูเขา เรียกว่า ภูเขาลำทัง หมู่ที่ 2 ตัวมุดสังตายและกลายเป็นภูเขา ใกล้ ๆกับภูเขาลำทังเรียกว่า ภูเขาสังข์ ไก่ต่อของพระยาลอซึ่งผูกติดอยู่กับหลัก ตายและกลายเป็นภูเขาเรียกว่า ภูเขาหลัก และมีแนวหินจากภูเขาหลักมาถึงภูเขาหินมีลักษณะคล้ายกับหลัก ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเป็นหลักที่พระยาลอใช้ต่อไก่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลทุ่งสังประกอบด้วยชุมชน 7 ชุมชน

 • ชุมชนบ้านโคกวัด
 • ชุมชนบ้านหน้าเขา
 • ชุมชนบ้านควนยูง
 • ชุมชนบ้านวังหิน
 • ชุมชนบ้านภูเขาหลัก
 • ชุมชนบ้านทุ่งสมอ
 • ชุมชนบ้านหนองเก้าวา

การปกครอง[แก้]

ตำบลทุ่งสัง ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 6 หมู่บ้าน โดยยังคงรวมพื้นที่ตำบลบางรูปปัจจุบันเข้าด้วยกันคือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัดและบ้านควนสะตอ
 • หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขาและบ้านทุ่งสมอ
 • หมู่ที่ 3 บ้านควนยูง
 • หมู่ที่ 4 บ้านไสหร้าและบ้านหนองหรั่ง
 • หมู่ที่ 5 บ้านวังหินและบ้านภูเขาหลัก
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองเพรียงและบางรูป

หลังจากนั้นมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแบ่งแยกการปกครองออกเป็นตำบลบางรูป ทำให้ตำบลทุ่งสังเหลือพื้นที่ การปกครอง ประชากร น้อยกว่าตำบลบางรูปและได้จัดสรรพื้นที่หมู่บ้านใหม่เป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัด
 • หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขา
 • หมู่ที่ 3 บ้านควนยูง
 • หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน
 • หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาหลัก
 • หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสมอ

และในปี พ.ศ. 2543 ได้แบ่งแยกเพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองเก้าวา

และเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้รับการประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทุ่งสัง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]