เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Town Municipality
เทศบาล
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองเอกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองเอกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน
ที่ตั้ง เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบำรุง
ตำบลจองคำ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายปกรณ์ จีนาคำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (2 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2554)
 • ทั้งหมด 6,403
 • ความหนาแน่น 1,067 คน/ตร.กม. (2,760 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ http://www.mmhs.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ไทใหญ่: ထဵတ်းသႃးၿၢၼ်းမူိင်းႄမႈႁ့င်ႈသ့ၼ်) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการยกฐานะจากตำบลจองคำ ตำบลม่วยต่อ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2479 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 สมัยนายกรัฐมนตรี พ.อ.พหลพลพยุหเสนา มาตรา 3 ให้จัดเขตชุมนุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเขตที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 ขึ้นเป็นเมือง มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองมีนามว่า " เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน " เดิมมีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรและได้มี พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2513

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 37.5
(99.5)
37.7
(99.9)
40.0
(104)
42.6
(108.7)
41.5
(106.7)
39.4
(102.9)
38.1
(100.6)
36.8
(98.2)
36.2
(97.2)
36.2
(97.2)
35.2
(95.4)
33.8
(92.8)
42.6
(108.7)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 29.7
(85.5)
32.9
(91.2)
36.3
(97.3)
38.0
(100.4)
35.2
(95.4)
32.2
(90)
31.4
(88.5)
31.2
(88.2)
32.1
(89.8)
32.1
(89.8)
30.9
(87.6)
29.1
(84.4)
32.59
(90.67)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 20.0
(68)
21.9
(71.4)
26.0
(78.8)
29.6
(85.3)
28.4
(83.1)
27.0
(80.6)
26.5
(79.7)
26.3
(79.3)
26.4
(79.5)
25.8
(78.4)
23.7
(74.7)
20.7
(69.3)
25.19
(77.35)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 13.9
(57)
14.0
(57.2)
17.4
(63.3)
22.3
(72.1)
23.7
(74.7)
23.7
(74.7)
23.5
(74.3)
23.3
(73.9)
23.0
(73.4)
21.9
(71.4)
19.2
(66.6)
15.6
(60.1)
20.13
(68.23)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 6.2
(43.2)
8.8
(47.8)
11.3
(52.3)
15.7
(60.3)
18.9
(66)
20.5
(68.9)
21.0
(69.8)
20.0
(68)
19.7
(67.5)
15.0
(59)
9.8
(49.6)
7.2
(45)
6.2
(43.2)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 8
(0.31)
2
(0.08)
5
(0.2)
50
(1.97)
180
(7.09)
185
(7.28)
213
(8.39)
252
(9.92)
199
(7.83)
115
(4.53)
37
(1.46)
15
(0.59)
1,261
(49.65)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 0 1 4 13 18 20 22 16 10 3 1 109
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990) [1]

เขตการปกครอง[แก้]

แบ่งออกเป็นชุมชนต่าง ๆ หรือป๊อก จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนป๊อกกลางเวียง
 • ชุมชนป๊อกกาดเก่า
 • ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์
 • ชุมชนป๊อกตะวันออก
 • ชุมชนป๊อกปางล้อ
 • ชุมชนป๊อกจองคำ

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวน 6,403 คน แยกเป็นชาย 3,186 คน หญิง 3,217 คน ความหนาแน่นของประชากร 1,067 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 4,020 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

ผู้คนในพื้นที่จะใช้จักรยานยนต์เป็นหลักรวมถึงการเดินเท้าและจักรยาน แต่สามารถเห็นรถยนต์ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ (ข้อมูลโดย พันธวัสส์ อรุณรุ่งเลิศ)

ถนนสายสำคัญ[แก้]
 1. ถนนขุนลุมประพาส
 2. ถนนสิงหนาทบำรุง
 3. ถนนผดุงม่วยต่อ
 4. ถนนปางล้อนิคม
 5. ถนนอุดมชาวนิเทศ
 6. ถนนนิเวศพิศาล
 7. ถนนชำนาญสถิตย์
 8. ถนนประดิษฐ์จองคำ
 9. ถนนราชธรรมพิทักษ์
 10. ถนนมรรคสันติ
 11. ถนนศิริมงคล
 12. ถนนประชาชนอุทิศ
 13. ถนนพาณิชย์วัฒนา
 14. ถนนประชาเสกสรร
 15. ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง
 16. ถนนรุ่งเรืองการค้า
 17. ถนนนาวาคชสาร
 18. ถนนบริบาลเมืองสุข

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านจองคำ
 3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 1. โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
 2. โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี

การสาธารณสุข[แก้]

มีสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

อ้างอิง[แก้]

 1. "Climate Normals for Mae Hong Son". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 1 February 2013.