เทศบาลตำบลจันดี

พิกัด: 8°23′18.5″N 99°32′24″E / 8.388472°N 99.54000°E / 8.388472; 99.54000
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลจันดี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Chandi
จากบนซ้ายไปล่างขวา: ถนนในเทศบาลตำบลจันดี สะพานรถไฟข้ามคลองจันดี และสถานีรถไฟคลองจันดี
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลจันดี
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองเกษตรธรรมชาติ
ตลาดน้ำจันดี บะหมี่เกี๊ยวโบราณ
นมัสการพ่อท่านคล้าย สะพานโค้งรถไฟ 100 ปี
ทต.จันดีตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทต.จันดี
ทต.จันดี
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลจันดี
ทต.จันดีตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทต.จันดี
ทต.จันดี
ทต.จันดี (ประเทศไทย)
พิกัด: 8°23′18.5″N 99°32′24″E / 8.388472°N 99.54000°E / 8.388472; 99.54000
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอฉวาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด33.23 ตร.กม. (12.83 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด7,404 คน
 • ความหนาแน่น222.81 คน/ตร.กม. (577.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800401
ที่อยู่
สำนักงาน
999 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
เว็บไซต์www.chandeecity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จันดี เป็นตำบลและเทศบาลตำบลที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอฉวาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน 12 ชุมชน

ประวัติ[แก้]

แรกเริ่มพื้นที่บริเวณบ้านคลองจันดีหมู่ที่ 9 ตำบลฉวาง อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ปีเดียวกัน[2] ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จะครอบคลุมหมู่บ้านของตำบลฉวาง เฉพาะส่วนที่อยู่นอกสุขาภิบาลฉวาง

ในอีก 5 ปีต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของหมู่ที่ 9 บ้านคลองจันดี ตำบลฉวาง ซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ จึงให้ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของหมู่ที่ 9 บ้านคลองจันดี ตำบลฉวาง เป็น "สุขาภิบาลจันดี"[3] อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช" ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลในอำเภอฉวาง โดยการนำพื้นที่หมู่ 4 บ้านท่าสะท้อน ของตำบลสวนขัน พื้นที่หมู่ 9 บ้านคลองจันดี ของตำบลฉวาง พื้นที่หมู่ 3 บ้านจันดี หมู่ 4 บ้านตลาดจันดี ของตำบลไสหร้า รวมตั้งเป็น "ตำบลจันดี"[4] ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ปีเดียวกัน ซึ่งเป็นตำบลสุดท้ายของอำเภอฉวาง ทำให้พื้นที่สุขาภิบาลจันดี โอนมาอยู่ในเขตของตำบลจันดี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล[5] ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคลองจันดี จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลจันดี นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ากับเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช[6] ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ปีเดียวกัน

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไสหร้าและตำบลละอาย อำเภอฉวาง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสวนขันและตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลฉวางและตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง

ประชากร[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,404 คน แบ่งเป็นชาย 3,520 คน หญิง 3,884 คน และมีจำนวนบ้านเรือนทั้งสิ้น 3,943 หลังคาเรือน[7]

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2561 (หลัง)
ท่าสะท้อน 1 391 397 788 311
ปากมิน 2 832 969 1,801 816
จันดี 3 801 891 1,692 933
ตลาดจันดี 4 1,089 1,219 2,308 1,580
เกาะค่างขาว 5 407 408 815 303
รวม 3,520 3,884 7,404 3,943

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลจันดีแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 12 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนหลังสถานี
 • ชุมชนบ้านเกาะค่างขาว
 • ชุมชนจันดีเมืองใหม่
 • ชุมชนคลองสำโรง
 • ชุมชนประปาเก่า
 • ชุมชนช่องป่า
 • ชุมชนฟาร์มไก่
 • ชุมชนบ้านสวนจีน
 • ชุมชนบ้านท่าสะท้อน
 • ชุมชนปากมิน
 • ชุมชนบ้านนายาว
 • ชุมชนเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดธาตุน้อย (จันดีเก่า)
 • ตลาดพอเพียง (ตลาดยามบ่าย)
 • ตลาดเช้าริมรถไฟ หน้าสถานีรถไฟคลองจันดี
 • น้ำตกท่าแพ
 • จุดชมวิวเขาเหมน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลจันดี พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. [4] เก็บถาวร 2008-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
 6. [5] เก็บถาวร 2022-06-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลจันดีกับเทศบาลตำบลจันดี
 7. [6]ประชากรแยกตามส่วนหมู่บ้าน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันดี พ.ศ. 2562 (ตำบลจันดีทั้งตำบล)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]