เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กันทรลักษ์
Kantharalak
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของกันทรลักษ์
ตรา
คำขวัญ: กันทรลักษ์เมืองน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ทุกชีวีอยู่ดีมีสุข
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ กันทรลักษ์
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เลขที่ 555 หมู่ที่ 14 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 8.68 ตร.กม. (3.35 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 19,666
 • ความหนาแน่น 2,265 คน/ตร.กม. (5,870 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4566 1381 ต่อ 112
โทรสาร 0 4566 1381 ต่อ 119
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หรือ เมืองกันทรลักษ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ในปี พ.ศ. 2542 และเป็นเทศบาลเมือง ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547[1]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองเขื่อง ตำบลน้ำอ้อม และบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านประทาย ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยพอก ตำบลหนองหญ้าลาด และบ้านโนนม่วงใต้ ตำบลหนองหญ้าลาด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านนาตาล ตำบลเวียงเหนือ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด และบ้านป่าไม้พัฒนา ตำบลหนองหญ้าลาด

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เดิมได้จัดตั้งเป็น “ สุขาภิบาล ” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลตำบลกันทรลักษ์” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ” วันที่ 8 มีนาคม 2547 โดยเป็น 1 ใน 2 ของเทศบาลเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ มีนางศิริพร เจนจิรวัฒนา เป็นนายกเทศมนตรี มีรองนายกเทศมนตรี 3 คน เลขานุการ 1 คน และที่ปรึกษา 2 คน มีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารภายในสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลและรับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตานโยบาย มีส่วนการบริหารประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการษา กองสวัสดิการสังคม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ดอกลำดวน หมายถึง ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเป็นจำนวนมาก ณ สวนสมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี บ่อบอกถึง ความร่วมเย็นและการอยู่ดีมีสุขของประชาชนเขตเทศบาล

รวงข้าวคล้องกัน หมายถึง ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ความสามัคคีของ คนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ปราสาท หมายถึง ปราสาทเขาพระวิหาร

บันไดนาคขึ้นสู่ช่องประตูปราสาทเขาพระวิหาร หมายถึง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เป็นสถานที่ที่ มีเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เขาพระวิหารเพราะเมื่อจะ ท่องเที่ยวปราสาทจะต้องผ่านเทศบาล

พระอาทิตย์ส่องรัศมี หมายถึง เมื่ออยู่ภายในเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จะมีความอบอุ่น ความปลอดภัย ความสว่างไสว ความโอบอ้อมอารี เปรียบประหนึ่งดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่น แก่มนุษย์โลก

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สภาพภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ตั้งอยู่ใกล้บริเวณหุบเขาพระวิหาร สภาพดินเหมาะแก่การเกษตรกรรม สามารถปลูกผลไม้ได้หลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ เป็นต้น

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน 19,666 คน (โดยประมาณ)

แบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งเป็น 21 ชุมชน

ตำบลน้ำอ้อม

 • ชุมชนน้ำอ้อมเหนือ
 • ชุมชนน้ำอ้อมใต้
 • ชุมชนหนองกวางดีด
 • ชุมชนราษฎร์พัฒนา
 • ชุมชนศิริพัฒนา
 • ชุมชนชิดบัญชา
 • ชุมชนตลาดเทศบาล 1
 • ชุมชนสว่างร่วม ใจสามัคคี
 • ชุมชนสว่างสุขใจ
 • ชุมชนสว่างก้าวหน้า
 • ชุมชนหนองโปร่งพัฒนา
 • ชุมชนก้าวหน้าสามัคคี

ตำบลหนองหญ้าลาด

 • ชุมชนบกศรีหลักเมือง
 • ชุมชนหนองหญ้าลาด 1
 • ชุมชนหนองหญ้าลาด 2
 • ชุมชนเมืองทอง
 • ชุมชนวัดโนนม่วง
 • ชุมชนน้ำอ้อมน้อยพัฒนา
 • ชุมชนบกใต้พัฒนา
 • ชุมชนป่าไม้พัฒนา
 • ชุมชนเอื้ออาทรกันทรลักษ์

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

อำเภอกันทรลักษ์ เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัด รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากการกสิกรรม การเกษตร เพราะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกผลไม้ได้หลายชนิด[2] เช่น เงาะ ทุเรียน ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น มะพร้าว กล้วย ข้าวโพด มะขามหวาน แตงโม หอม กระเทียม และอื่นๆ รองลงมาคือ การปศุสัตว์ และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

การคมนาคม และขนส่ง[แก้]

เมืองกันทรลักษ์ มีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยทางรถยนต์ คือ

การศึกษา[แก้]

สถาบันการเงิน[แก้]

 • ธนาคาร
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนพระวิหาร
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารออมสิน
 • บริษัทประกันชีวิต
  • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
  • บริษัทไทยประกันชีวิต
  • บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
  • บริษัท American International Assurance

ตลาดและศูนย์การค้า[แก้]

 • ตลาด
  • ตลาดเทศบาล 1
  • ตลาดเทศบาล 2 (เม่งอุย)
  • ตลาดเมืองทอง
  • ตลาดมนตรี
  • ตลาดเย็นบ้านบก
 • ศูนย์การค้า
  • ชวนสมัย
  • ทวีกิจพลาซ่า
  • น้ำฟ้า
  • กันทรลักษ์พลาซ่า
  • มาทวี พลาซ่า
  • เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขากันทรลักษ์

การศาสนา[แก้]

ภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 • มีวัดพุทธ 5 แห่งคือ
  • วัดศิริวราวาส
  • วัดน้ำอ้อม
  • วัดโนนม่วง
  • วัดสว่าง
  • วัดป่าไม้พัฒนา
 • มีคริสตจักร 5 แห่งคือ
  • คริสตจักรพัธสัญญากันทรลักษ์
  • คริสตจักรความหวังกันทรลักษ์
  • สำนักประกาศไมตรีจิตกันทรลักษ์
  • คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกันทรลักษ์
  • โบสถ์คริสเตียน กันทรลักษ์
 • มีศาลเจ้า 1 แห่งคือ
  • ศาลเจ้ากันทรลักษ์
 • มีสถานธรรม 1 แห่งคือ
  • สถานธรรมไท่ห่าว

สถานที่น่าสนใจ[แก้]

ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์[แก้]

ตั้งอยู่ที่บ้านบก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าลาด การเดินทาง เริ่มจากตัวจังหวัดศรีสะเกษถึงอำเภอกันทรลักษ์ ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร บริเวณสี่แยกทางไป เขาพระวิหาร จะมองเห็นศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542 และก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยประกอบพิธีอัญเชิญหลักเมืองมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2548 ศาลหลักเมืองนี้ มีชื่อว่า "เจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมือง" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะของประชาชน มีความสวยงาม เด่นเป็นสง่า คู่บ้านคู่เมืองอำเภอกันทรลักษ์ สามารถเที่ยวชมและกราบไหว้สักการะได้ตลอดปี และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายด้วย

สวนสาธารณะหนองกวางดีด[แก้]

สวนสาธารณะหนองกวางดีดตั้งอยู่ที่ชุมชนหนองกวางดีด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ้อม การเดินทางเริ่มจากตัวจังหวัดศรีสะเกษถึงอำเภอกันทรลักษ์ ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร เดินทางโดยถนนสินประดิษฐ์ถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาเข้าสวนสาธารณะหนองกวางดีด สภาพโดยทั่วไปเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในกลางเมืองกันทรลักษ์ ถือได้ว่าเป็นปอดของชาวอำเภอ มีบรรยากาศสวยงามร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ท่องเที่ยวได้ตลอดปี

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ[แก้]

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขนาดเท่าพระองค์จริงแบบครึ่ง ได้รับประทานจากหม่อมเจ้ามารยาตรภัญญา ดิศกุล พระธิดาประธานมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2531 ด้วยเงินบริจาค จำนวน 600,000 บาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด พระอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2531 ได้รับการดูแลบำรุงรักษาจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์และกรรมการ มูลนิธิดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ได้ประกอบพิธีสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเช่นเดียวกับที่กระทรวงมหาดไทยและราชสกุล “ดิสกุล”


ผามออีแดง[แก้]

ผามออีแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดงมีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปอย่างเป็นมุมกว้าง มีฝูงค้างคาวในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณใกล้เคียงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถานสถูปคู่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนกลมข้างในเป็นโพรง สำหรับบรรจุสิ่งของสร้างด้วยหินทรายแดง ขนาดกว้าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]