เทศบาลเมืองหล่มสัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับเมืองหล่มสัก สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอหล่มสัก
หล่มสัก
Lom Sak
เทศบาลเมือง
ประเทศ  ไทย
จังหวัด เพชรบูรณ์
อำเภอ หล่มสัก
ที่ตั้ง 999 ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายกิตติ พั้วช่วย
พื้นที่
 • ทั้งหมด 2.08 ตร.กม. (0.80 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2556)
 • ทั้งหมด 12,518[1]
โทรศัพท์ 0 5670 1050
โทรสาร 0 5670 2500
เว็บไซต์ www.tassabanlomsak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หล่มสัก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอหล่มสัก มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหล่มสักทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 12,518 คน

ประวัติ[แก้]

เดิมท้องที่ที่ตั้งเทศบาลเมืองหล่มสักเป็นท้องที่ตำบลวัดป่า และตำบลตาลเดี่ยว ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวัดป่า จังหวัดหล่มศักดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2488 รัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหล่มศักดิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 และทางราชการได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และแต่งตั้งคณะเทศมนตรีสมัยเริ่มการขึ้นบริหารกิจการเทศบาลตำบลหล่มศักดิ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2488[2]

ต่อมาเมื่อรัฐบาลในสมัยนั้นปรับปรุงตัวอักษรใหม่ ทำให้คำว่า "หล่มศักดิ์" เปลี่ยนไปใช้คำว่า "หล่มสัก" แทน ต่อมากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหล่มสักเป็นเทศบาลเมืองหล่มสัก เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538[3]

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองหล่มสัก มีพื้นที่ 2.08 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวัดป่า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวัดป่า

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]