เทศบาลตำบลควนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลควนกลาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลควนกลาง
ตรา
คำขวัญ: 
ควนกลางสดใส ทันสมัย สอบถามได้
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพิปูน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอุไร ว่องสกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด29.50 ตร.กม. (11.39 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,969 คน
 • ความหนาแน่น136.13 คน/ตร.กม. (352.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800504
ที่อยู่
สำนักงาน
225 หมู่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เว็บไซต์www.khuanklang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลควนกลาง เทศบาลตำบลควนกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางจากเทศบาลตำบลควนกลางถึงที่ว่าการอำเภอพิปูน ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 6 หมู่บ้าน เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลควนกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 29.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,437.5 ไร่

ประวัติ[แก้]

จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านได้ความว่า บ้านควนกลางนี้เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งของตำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่เรียกเช่นนี้มีอยู่ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเนินสูง ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำไหลบ่าน้ำท่วมไม่ถึงแต่จะมีน้ำล้อมรอบเนินนี้ และแม้กระทั่งเกิดอุทกภัยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 ที่ผ่านมาน้ำก็ยังท่วมไม่ถึงเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงประวัติพอสังเขปเท่านั้น

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลควนกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพทั่วไป[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลควนกลาง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลควนกลางเป็นที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำตาปีไหลผ่านกั้นระหว่างตำบลควนกลางกับตำบลกะทูน และมีคลองไหลผ่านพื้นที่ 4 สาย คือ คลองดินแดง คลองกะทูน คลองระแนะ โดยไหลมารวมกับแม่น้ำตาปีในตำบลควนกลาง

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลควนกลางแบ่งเขตปกครองประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านวังวัว
 • ชุมชนบ้านปากเสียวใต้
 • ชุมชนบ้านปากเสียวเหนือ
 • ชุมชนบ้านนามวน
 • ชุมชนบ้านคุ้งวังวัว
 • ชุมชนหลบภัยปี 31

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
 • โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว
 • โรงเรียนบ้านวังวัว
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง 2 แห่ง

วัด[แก้]

 • วัดปากเสียว

สถานีอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านวังวัว

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ป่าไม้เขาช่องกบ

อ้าอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]