เทศบาลเมืองไร่ขิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไร่ขิง
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของไร่ขิง
ตรา
คำขวัญ: ไร่ขิงศูนย์ราชการ พุทธสถานล้ำค่า การศึกษารุ่งเรือง เลืองชื่อการเกษตร เขตอุตสาหกรรม นำชุมชนพัฒนา
ประเทศ ไทย
จังหวัด นครปฐม
อำเภอ สามพราน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 25.4 ตร.กม. (9.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 23,585
 • ความหนาแน่น 928.54 คน/ตร.กม. (2,404.9 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนไร่ขิง-ทรงคะนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0 3422 5572-3, 0 3431 1749-50
เว็บไซต์ http://www.raikhing.go.th/ http://www.raikhing.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

ตำบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ตำบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสภาพเหมาะสมสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็น เทศบาลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551