องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี
การปกครอง
 • นายกวิจิตร เทพีรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด43.95 ตร.กม. (16.97 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,555 คน
 • ความหนาแน่น58.13 คน/ตร.กม. (150.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06800206
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์0 7534 2288, 0 7535 1290
เว็บไซต์http://www.bankoh.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ ติดทางหลวงชนบท (ถนนวิริยานุศาสน์ สายนอกท่า-น้ำแคบ) ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีประมาณ 7 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้อาชีพด้านการเกษตรกรรม การทำสวนผลไม้ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงาะ เป็นต้น การทำนา การทำสวนยางพารา

ประวัติ[แก้]

ตามคำบอกเล่าสืบทอดกันมา ตำบลบ้านเกาะ หมายถึง บริเวณวัดป่ากิ่วในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นเป็นพื้นที่นา เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของอำเภอพรหมคีรี ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงเป็นที่เรียกขานกันมาว่า “บ้านเกาะ” จึงเป็นที่มาของตำบลบ้านเกาะ ในปัจจุบัน และมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของสภาตำบลบ้านเกาะ ต่อมายกฐานะจากสภาตำบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก (ชนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก)

สภาพทั่วไป[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่มบางส่วนมีคลองนอกท่าไหลผ่าน ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำสวนผลไม้นานาชนิด ตามสภาพพื้นที่ ดังนี้ หมู่ที่ 3, 4, 5 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรกรจะประกอบอาชีพทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นต้นส่วนหมู่ที่ 6,7 เกษตรกรจะประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ทำนา และปลูกผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว และทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์น้ำในร่องสวน และประชาชนบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ฯลฯ เป็นต้น

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทอนหงส์และตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลพรหมโลกและตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาเสน (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาตก
 • หมู่ที่ 7 บ้านนาออก
 • หมู่ที่ 1 บ้านพรุชนเหนือและหมู่ที่ 2 บ้านพรุชนใต้ อยู่ในการปกครองของ เทศบาลตำบลพรหมโลก

สถานอนามัย[แก้]

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีทั้งหมด 1 วัด คือ

 • วัดอินทคีรี

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • คลองนอกท่า

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]