เทศบาลเมืองนราธิวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองนราธิวาส
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองนราธิวาส
ตรา
คำขวัญ: เมืองนราน่าอยู่ สวยคู่ธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก้าวล้ำนำหน้าบริหาร ประชาบาลอยู่เย็น โดดเด่นการกีฬา การศึกษาเป็นเลิศ ลือเลื่องการค้าชายแดน
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 7.5 ตร.กม. (2.9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 41,322
 • ความหนาแน่น 5,506.4 คน/ตร.กม. (14,262 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 96XX
เว็บไซต์ http://www.naracity.go.th/ เว็บไซต์เทศบาลเมืองนราธิวาส
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลเมืองนราธิวาสตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำบางนรา โดยมีเขตเทศบาล ดังนี้ ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมทะเลหลวง ห่างจากฝั่งเป็นระยะ 10 เมตร และห่างจากปากแม่น้ำบางนราไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 1,600 เมตร เป็นเส้นขนานกับริมทะเลหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงปากแม่น้ำบางนรา ห่างจากทะเลไปทางทิศเหนือ ระยะ 10 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2 ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำบางนรา และเลียบตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางนราไปทางทิศใต้ถึงปากคลองยะกังเป็นหลักเขตที่ 3 ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือของคลองยะกังไปทางตะวันตกถึงปากคลองขุด ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองขุด ไปทางทิศเหนือถึงฟากใต้ของถนนสุริยะประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5


ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองนราธิวาสเดิมชื่อ "บางนรา" ลักษณะเป็นหมู่บ้านชายทะเล และเป็นท่าเรือสำคัญในแถบนี้ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งชุมชนเป็นเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499

คำขวัญเทศบาล[แก้]

    "เมืองนรา น่าอยู่"


ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีทั้งหมด 35 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนกาแลตาแป
 • ชุมชนกำปงปายง
 • ชุมชนท่าเรือ 2000
 • ชุมชนพนาสณฑ์
 • ชุมชนกาแลปาแย
 • ชุมชนจือปอ
 • ชุมชนบางนาค
 • ชุมชนพิทักษ์ลิขิต
 • ชุมชนกำปงตาโก๊ะ
 • ชุมชนชายทะเล
 • ชุมชนบือตง
 • ชุมชนมัดยามัน
 • ชุมชนกำปงบารู 1
 • ชุมชน ณ นคร
 • ชุมชนบูรณะ
 • ชุมชนเมาะสือแม
 • ชุมชนกำปงบารู 2
 • ชุมชนตลาดเก่า
 • ชุมชนประชาภิรมย์
 • ชุมชนยะกัง 1
 • ชุมชนกำปงบารู 3
 • ชุมชนโต๊ะกอดอร์
 • ชุมชนประชาร่วมใจ
 • ชุมชนยะกัง 2
 • ชุมชนรายอบือรากะ
 • ชุมชนร่วมอุทิศ
 • ชุมชนละม้ายอุทิศ
 • ชุมชนวัดบางนรา
 • ชุมชนสมัยอาณาจักร
 • ชุมชนหลังตลาดสด
 • ชุมชนอดุลตานนท์
 • ชุมชนฮูยงตันหยง
 • ชุมชน 912
 • ชุมชนกูแบบาเดาะ
 • ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

ประชากร[แก้]

ประชากร ณ ปี พ.ศ. 2559 ชาย 20,466 หญิง 21,106 รวม 41,572 จำนวนบ้าน 14,884 พื้นที่ 7.5 ตร.กม.

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพโดยทั่วไปลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำบางนราเป็นแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำโคกเคียน คลองยะกัง และมีบางส่วนติดทะเลด้านอ่าวไทย อาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดทะเลด้านอ่าวไทย
 ทิศใต้    ติดกับ ตำบลลำภู อ.เมือง
 ทิศตะวันออก  ติดแม่น้ำบางนรา และ ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง
 ทิศตะวันตก  ติดกับ ตำบลโคกเคียน อ.เมือง

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

 เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู  คือ ฤดูฝน 2 ระยะ และ ฤดูร้อน
 ฤดูฝน
   ระยะที่ 1 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน เข้ามา ทำให้ฝนตกชุก ตั้งแต่ กลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
  ระยะที่ 2 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งอืธิพลจากการความกดอากาศ และพายุหมุนโซนร้อนที่พัดมาจากอ่าวไทย เข้ามา ทำให้ฝนตกชุก ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม ซึ่งมักเกิดน้ำท่วมในช่วงนี้ ของทุกๆปี
 ฤดูร้อน จะอยู่รหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดจาก ทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศทั่วไป ร้อนและชื้น แต่กินเวลา แค่ 3 -4 เดือน

การศึกษา[แก้]

สถาบันการศึกษาสังกัดเทศบาล[แก้]

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนนราธิวาส

สถาบันการศึกษาสังกัด สพท. นราธิวาส เขต 1[แก้]

 • โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
 • โรงเรียนเมืองนราธิวาส

อ้างอิง[แก้]