เทศบาลเมืองสะเดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองสะเดา
ตรา
คำขวัญ: ท่องเที่ยวสะเดาก้าวหน้า แหล่งการค้าชายแดน ศูนย์ศึกษานานาชาติ สะอาดทุกมุมเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสุเมธ ศศิธร
พื้นที่
 • ทั้งหมด 47 ตร.กม. (18 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 21,086คน[1]
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 90XX
เว็บไซต์ http://www.sadaocity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองสะเดา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

อาณาเขต[แก้]

ประวัติ[แก้]

ตำบลสะเดาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครองและการบริหารของอำเภอสะเดาได้มีการเติบโตขยายตัวของชุมชนมาโดยลำดับ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง เทศบาลตำบลสะเดา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2482 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 56 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2482) ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวจังหวัดสงขลา ประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 359 ตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากอาณาเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสะเดากว้างขวางมากไม่สามารถบริหารงานต่าง ๆ ได้ทั่วถึง จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเดิมเสียใหม่ เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน ตามประกาศในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ตราไว้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2495 คงเหลือเนื้อที่เพียง 47 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสะเดาเป็น เทศบาลเมืองสะเดา[2]

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเดามีทั้งหมด 18 ชุมชน

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองสะเดา (รายปี)
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
15,549 17,643 16,729 16,561 16,822 17,544 17,510 17,687 17,843 18,406 17,530 17,870 18,185 18,537 18,940 XXXXX
ข้อมูล: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเดา

การศึกษา[แก้]

สถาบันการศึกษาสังกัดเทศบาล[แก้]

  • โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
  • โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา
  • โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง

สถาบันการศึกษาสังกัด สพท.[แก้]

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ "วังปริงเพ็ชรไพรศาล"

โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

สถาบันการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเสนพงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองมีสถานบริการด้านสาธารณสุข 1 แห่ง คือ

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

วัดปัจจันตารม วัดอมฤตวราราม (ไทรงาม)

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2558. สืบค้น 15 ตุลาคม 2558.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองหลังสวน, เทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลเมืองสะเดา, เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก)