เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บางศรีเมือง
เทศบาลเมือง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′40″N 100°28′58.25″E / 13.84444°N 100.4828472°E / 13.84444; 100.4828472
ประเทศ ไทย
จังหวัด นนทบุรี
อำเภอ เมืองนนทบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายณัฏฐพร แสงบัว
พื้นที่
 • ทั้งหมด 6.36 ตร.กม. (2.46 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด 31,700
 • ความหนาแน่น 4,984.28 คน/ตร.กม. (12,909.2 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 1295
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 777 หมู่ที่ 3 ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ 4 ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2447 4065-6
โทรสาร 0 2449 3079
เว็บไซต์ http://www.bangsrimuang.go.th/ http://www.bangsrimuang.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง หรือ เมืองบางศรีเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลเมืองหนึ่งในสี่แห่งของจังหวัด ในอดีตท้องที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนนทบุรี ซึ่งยังปรากฏหลักฐานการก่อตั้งชุมชนบางแห่งในบริเวณนี้จนถึงปัจจุบัน หลังจากที่มีการตัดถนนนครอินทร์ ถนนราชพฤกษ์ และสร้างสะพานพระราม 5 ขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงกลายเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

ประวัติ[แก้]

ชุมชนบางศรีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา[1] เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากชุมชนตลาดขวัญทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมาตั้งที่ปากคลองอ้อม (แม่น้ำเจ้าพระยาเดิม) ในเขตชุมชนแห่งนี้[1] จนกระทั่งมีการย้ายเมืองนนทบุรีกลับไปตั้งที่ฝั่งตะวันออกอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์[2] ส่งผลให้ชุมชนบางศรีเมืองลดความสำคัญลงไป[2]

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนบางศรีเมืองก็มีฐานะเป็นตำบลบางศรีเมืองและตำบลบางกร่างตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ จนกระทั่งในบริเวณนี้มีประชากรหนาแน่นขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง สุขาภิบาลบางศรีเมือง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528[3] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางศรีเมืองทั้งตำบล รวมทั้งตำบลบางกร่างเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของคลองลัดบางกร่าง เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

ในเวลาต่อมา สุขาภิบาลบางศรีเมืองอันเป็นท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ในขณะนั้น) มีประชากรและความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ ทางราชการเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทะนุบำรุงท้องถิ่นตามระบบเทศบาล จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลบางศรีเมืองเป็น เทศบาลตำบลบางศรีเมือง เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ปีเดียวกัน[4] นับเป็นท้องถิ่นนอกตัวอำเภอแห่งแรกในจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล และในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขตเทศบาลตำบลบางศรีเมือง[5]

เนื่องจากเทศบาลตำบลบางศรีเมืองเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครและชุมชนเมืองแห่งอื่น ๆ ในจังหวัดมากนัก ประกอบกับมีระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบาย ทำให้ความเจริญหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว ในเขตเทศบาลมีประชากรหนาแน่นขึ้นมากและมีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจนเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางศรีเมืองเป็น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา[6]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร[7] มีพื้นที่ทั้งหมด 6.36 ตารางกิโลเมตร[7] ครอบคลุมตำบลบางศรีเมือง 5 หมู่บ้าน และตำบลบางกร่าง 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 2-3, 9)[7] มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากร[แก้]

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 31,700 คน เป็นชาย 14,752 คน เป็นหญิง 16,948 คน

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีทางหลวงแผ่นดิน 1 สายตัดผ่าน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนนทบุรี (หน่วยงานของกรมทางหลวง) และยังมีถนนภายในเขตเทศบาลจำนวน 90 สาย เป็นถนนสาธารณะ 50 สาย และถนนส่วนบุคคล 40 สาย โดยเส้นทางจราจรสายหลักในเขตเทศบาล ได้แก่

ทางน้ำ[แก้]

เส้นทางการคมนาคมทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออก) คลองอ้อม (ทางทิศเหนือ) และคลองบางกอกน้อย (ทางทิศตะวันตกและทิศใต้) โดยได้สร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีเรือโดยสารข้ามฟากไปยังท่าน้ำนนทบุรี (พิบูลสงคราม 3) ซึ่งจะมีเรือด่วนออกจากท่าเทียบเรือแห่งนี้ไปยังย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและอำเภอปากเกร็ด

ท่าเรือ[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 35.
  2. 2.0 2.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 36.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (69 ง ฉบับพิเศษ): 11–12. 1 มิถุนายน 2528.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (52 ก): 17–19. 2 ตุลาคม 2540.
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในเขตเทศบาลตำบลที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 1 ง): 11–13. 8 มกราคม 2547.
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 29 ง): 5. 23 กุมภาพันธ์ 2549.
  7. 7.0 7.1 7.2 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง. "ประวัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangsrimuang.go.th/profile.php [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 เมษายน 2552.
  8. 8.0 8.1 8.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. 6 พฤษภาคม 2541.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′40″N 100°28′58″E / 13.844444°N 100.482847°E / 13.844444; 100.482847