เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ตรา
คำขวัญ: ประจวบคีรีขันธ์เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายเกรียงไกร ไกรทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 14 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 18,365
 • ความหนาแน่น 1,311.79 คน/ตร.กม. (3,397.5 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0-3261-1150
เว็บไซต์ http://www.nmt.or.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ (ศาลากลางจังหวัด) รวมทั้งยังเป็นย่านธุรกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 2478 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2478) น.อ.อาทิตย์ทิพอาภา ร.น. เจ้าพระยายมราช พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรชัยยัน ออกไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยจัดเขตชุมนุมชนในบรรดาตำบล อันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากเดิม 4.85 ตารางกิโลเมตร เป็น 14 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 2512 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2512 เพื่อความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการและทำนุบำรุงท้องถิ่น โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด ตำบลเกาะหลักบางส่วน และตำบลอ่าวน้อยบางส่วน มีชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 10 ชุมชน

อาณาเขต[แก้]

เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด ตำบลเกาะหลักบางส่วน และตำบลอ่าวน้อยบางส่วน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลอ่าวน้อย และ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,365 คน ชาย 8,938 คน หญิง 9,427 คน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]