เทศบาลตำบลเชียรใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่
ตรา
คำขวัญ: 
บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการบริหาร สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมเข้มแข็ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเชียรใหญ่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรียสุกิต ประสพสุข
พื้นที่
 • ทั้งหมด1 ตร.กม. (0.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด1,751 คน
 • ความหนาแน่น1,751.00 คน/ตร.กม. (4,535.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800601
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์0 7538 6038
เว็บไซต์www.chianyaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่ง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าขนาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประวัติ[แก้]

อำเภอเชียรใหญ่มีประวัติความเป็นมาสืบทอดตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย แต่มามีหลักฐานแน่ชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปรากฏในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 ว่า ท้องที่อำเภอนี้เป็นหัวเมืองฝ่ายขวา ชื่อ “ เมืองพิเชียร “ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการ ปกครองใน พ.ศ. 2440 ทำให้เมืองพิเชียรกลายเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอเบี้ยซัด และยังเล่ากันว่าที่ตั้งบ้านพิเชียรมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงเรียกว่า “บ้านพิเชียรเคียรใหญ่“ เรียกสั้น ๆ ว่าภาษาชาวใต้กลายเป็น “ บ้านเชียรใหญ่ “

ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอเชียรใหญ่ และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสุขาภิบาล 1 แห่ง คือ สุขาภิบาลเชียรใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลท้องลำเจียก ในหมู่ที่ 1 ตำบลเชียรใหญ่ในหมู่ที่ 3 และตำบลท่าขนานในหมู่ที่ 9 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ มีครัวเรือน 495 ครัวเรือน จำนวนประชากร 2,254 คน ซึ่งในเขตสุขาภิบาลนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 และต่อมาได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

สภาพทั่วไป[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปากพนังไหล ผ่าน และเป็นลำน้ำที่มีความสำคัญในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง ภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศา เซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 252.81 ต่อปี

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ จดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปากพนัง
 • ทิศใต้ จดฟากเหนือของถนนปากเชียร
 • ทิศตะวันออก จดที่ราบลุ่มชายทะเล คองบางหญ้า
 • ทิศตะวันตก จดฝั่งตะวันตกของคลองเชียรใหญ่

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ประกอบด้วยชุมชน 4 ชุมชน

 • ชุมชนตลาดออก
 • ชุมชนตลาดตก
 • ชุมชนท้องลำเจียก
 • ชุมชนท่าขนาน

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลเชียรใหญ่

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านปากเชียร
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียรใหญ่

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ มีทั้งหมด 2 วัด คือ

 • วักปากเชียร
 • วัดพรหมมัญพงศาราม

สถานที่สำคัญ[แก้]