องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
คำขวัญ: สาธารณูปโภค
สาธารณูปการพร้อมสรรพ
คุณภาพชีวิตดีพร้อม
สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ
มีชีวิตแบบพอเพียง
ชื่ออักษรไทยองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
ชื่ออักษรโรมันPak Nakhon Subdistrict Administration Organization
การปกครอง
 • นายก อบต.นายทรงศักดิ์ มุสิกอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด56.32 ตร.กม. (21.75 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด10,487
 • ความหนาแน่น166.13 คน/ตร.กม. (430.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7531 8790, 0 7531 8791
เว็บไซต์http://www.paknakhon.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ในเขตปกครองประมาณ 56.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,200 ไร่ ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 166.13 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลปากนคร เมื่อสมัยก่อนการเดินทางเข้าสู่ตัวตัวเมือง ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "นคร" ต้องใช้เรือเข้าทางปากคลองสู่ตัวเมือง ชาวบ้านจึงเรียกท่าเรือหรือปากคลองว่า "ปากนคร" ซึ่งหมายถึงปากทางเข้าสู่เมือง ตำบลปากนครมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านปากนครบน หมู่ที่ 3 บ้านนางพระยา หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด หมู่ที่ 5 บ้านคันธง หมู่ที่ 6 บ้านคลองขุด

สภาพทั่วไป[แก้]

เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง โดยมีแม่น้ำปากนครไหลผ่านทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลงทำให้กลายเป็นที่ราบที่มีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น อาชีพหลักของตำบลปากนครได้แก่ การประมง ทำนา เลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำปากนคร
 • หมู่ที่ 2 บ้านปากนครบน
 • หมู่ที่ 3 บ้านนางพระยา
 • หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด
 • หมู่ที่ 5 บ้านคันธง
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองขุด
 • หมายเหตุ : หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำปากนคร ทั้งหมู่บ้าน และหมู่ที่ 6 บางส่วน อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลปากนคร

สถานีอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านโคกข่อย
 • สถานีอนามัยวัดมุขธารา

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดท่านคร
  • โรงเรียนวัดหัวนอน
  • โรงเรียนบ้านคันธง
  • โรงเรียนวัดนางพระยา
  • โรงเรียนวัดมุขธารา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากนคร

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร มีทั้งหมด 5 วัด คือ

 • วัดนางพระยา
 • วัดปากนครบน
 • วัดโบสถ์
 • วัดโคกข่อย
 • วัดท่านคร
 • วัดหัวนอน

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดนูรุดดีน (บ้านคันธงใต้)
 • มัสยิดนูรุลเอียะสาน (บ้านคันธงเหนือ)